Dokumenty

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti COVID
Přestupy hráčů – bez souhlasu mateřského klubu
Dohoda – sdružené družstvo
Hráč ze zahraničí – pokyny
Smlouva trojstranná o přestupu hráče – VZOR
Sdružený start – seznam hráčů
Úrazové pojištění – Oznámení škodné události VZP
Zápis o utkání
Zdravotní stav hráče
Změna členství FAČR
Žádost o prominutí zbytku trestu
Pravidla pro mladší přípravku
Pravidla pro mladší žáky
Pravidla pro starší přípravku

Přihlášky

Průvodní dopis k přihláškám
Přihláška – muži
Přihláška – dorost
Přihláška – starší žáci
Přihláška – mladší žáci
Přihláška – starší přípravka
Přihláška – mladší přípravka