REGISTRACE DO „REJSTŘÍKU SPORTU“ – žadatelé o dotaci MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátele, blíží se čas podávání žádostí o dotaci MŮJ KLUB 2021 (od 15. 10. 2020). Z tohoto důvodu Vás chceme upozornit, že je potřeba být zaregistrován na webových stránkách https://www.rejstriksportu.cz/. Ti z Vás, kteří ještě nejsou zaregistrováni, doporučujeme, aby registraci neodkládali a udělali ji do 8. 10. 2020. V termínu od 8. 10. 2020 do 15.…

Mimořádná finanční podpora do klubů – důležité informace

Vážení sportovní přátelé, globální boj s nemocí COVID-19 se, bohužel, nevyhnul ani mládežnickému fotbalu v České republice. FAČR si je toho velmi dobře vědoma a ve snaze alespoň z části kompenzovat tyto ztráty jednotlivých klubů připravil Výkonný výbor FAČR zvláštní finanční podporu pro členské kluby, které mají k 31. březnu 2020 více než 6 členů mladších 18 let. Jde…

COVIT SPORT

Vážení přátelé, v pondělí zveřejnila Národní sportovní agentura „výzvu“ k podání žádosti COVIT – SPORT. Jedná se o podporu ke zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 na činnost sportovních organizací.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rekonstrukce a vybudování sportovišť

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal pro obce od 3 do 10 tis. obyvatel. Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.…

FAČR spouští projekt zmapování fotbalových ploch a financování klubů

FAČR se rozhodla využít sníženou herní aktivitu pro tvorbu Strategie financování fotbalu v Čechách. Jedná se o první projekt v historii českého fotbalu, který má zmapovat finanční potřeby této významné společenské činnosti u nás. Tato „fotbalová inventura“ bude probíhat skrze dotazník určený členům FAČR. K aktivní účasti na projektu zve předseda asociace Martin Malík: Vážení, jménem Fotbalové asociace…

Finanční podpora klubům

Vážení, Fotbalová asociace přichystala mimořádnou finanční podporu pro kluby, které se dlouhodobě zaměřují na výchovu mládeže a splňují i další potřebná kritéria. Podpora bude poskytnuta z vlastních zdrojů FAČR. Předseda výkonného výboru FAČR Martin Malík vysvětluje podstatu: „Plníme slib, který jsme dali klubům, které mají mládež a nehrají soutěže. Těm finanční podpora, kterou vyžaduje aktuální legislativa,…

Členské příspěvky na rok 2020

Vážení sportovní přátelé, dovolte, abych upozornil všechny aktivní hráče, rozhodčí a funkcionáře na nutnost úhrady členského příspěvku FAČR do konce února 2020. Výše členského příspěvku se nezměnila.     S pozdravem Pavel Brímus

Digitalizace členství – do 30. června

Prodloužení potvrzování emailů do 30. června Fotbalová asociace ČR informuje, že v projektu digitalizace členství dojde k posunu termínu při potvrzování emailových adres členů. Více informací na adrese – https://facr.fotbal.cz/prodlouzeni-potvrzovani-emailu-do-30-cervna/a12033 Výkonný výbor FAČR na svém pravidelném zasedání schválil tzv. „digitalizaci členství“. Žádáme administrátory klubů, aby svou databázi členů s platnými emailovými adresami ihned zkontrolovali případně doplnili v IS…

Fond Zlínského kraje. Programová podpora 2020_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Informace a formuláře k žádostem o dotaci ze Zlínského kraje!!! Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2020 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Jedná se o programy: – Program MaS01-20 Jednorázové PROJEKTY v oblasti mládeže a sportu https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-20-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-15974.html – Program MaS02-20 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-20-podpora-sportu-v-obcich-do-2-000-obyvatel-aktuality-15973.html –…

POZOR!!! – Výzva „Můj klub 2020“

Vážení sportovní přátelé, MŠMT na svém webu zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.