MIMOŔÁDNÁ FINANČNÍ PODPORA FAČR 2020 – VYÚČTOVÁNÍ

Rádi bychom vás informovali, že vyúčtování Mimořádné finanční podpory FAČR pro rok 2020 je spuštěno.

 

Žádáme oddíly, které obdržely Mimořádnou finanční podporu FAČR (viz příloha), aby tuto dotaci vyúčtovaly.

Pro tyto kluby platí, že do vyúčtování musí doložit jen doklad (fa nebo paragon – min. ve výši dotace) a doklad o platbě (výpis z banky nebo výdajový doklad řádně označen číslem).

U této finanční podpory není potřeba dokládat výsledovku a závěrečnou zprávu.

 

Vyúčtování finanční podpory musí být řádně odevzdáno v systému IS FAČR do 31.12.2020!

DOTACE kluby OFS Zlín – 2020