Výzva MŮJ KLUB 2021

Informace ohledně výzvy MŮJ KLUB 2022, kterou zveřejnila Národní sportovní agentura 1. 10 .2021   Celková částka této dotace je 1,6 mld Kč. Výzva_12_2021_MUJ_KLUB_2022-II Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2022.   Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR, kterou by kluby…

Aktualizovaná hygienicko-epidemiologická opatření od 1.10.2021

Aktualizovaná hygienicko-epidemiologická opatření pro konání amatérských soutěží s účinností od 1.10.2021, které schválil VV FAČR. Hygienicko-epidemiologická_opatření_pro_konání_amatérských_soutěží ver účinná od 1.10.2021 F_A_Q_-_často_kladené_dotazy_k_hygienicko-epidemiologickým_opatřením_pro_konání_amatérských_soutěží ver. 1.10.

MIMOŔÁDNÁ FINANČNÍ PODPORA FAČR 2020 – VYÚČTOVÁNÍ

Rádi bychom vás informovali, že vyúčtování Mimořádné finanční podpory FAČR pro rok 2020 je spuštěno.   Žádáme oddíly, které obdržely Mimořádnou finanční podporu FAČR (viz příloha), aby tuto dotaci vyúčtovaly. Pro tyto kluby platí, že do vyúčtování musí doložit jen doklad (fa nebo paragon – min. ve výši dotace) a doklad o platbě (výpis z banky…

MŮJ KLUB 2020 – PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

MŠMT zveřejnilo formulář vyúčtování dotace Můj klub 2020 spolu s manuálem pro vyplňování. Termín odevzdání je 1. 12. 2020 – 15. 2. 2021. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky na MŠMT. Vše podstatné naleznete na stránkách MŠMT: MŮJ KLUB 2020 – podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání…

Spuštění Rejstříku sportu a zveřejnění dodatku č. 1 k Výzvě MŮJ KLUB 2021

Dovoluji si Vás informovat, že Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) úspěšně finalizuje přípravu nového rozhraní Rejstříku sportu.   Zároveň jsme vyhověli požadavkům sportovního prostředí a posunuli lhůtu pro podání žádosti ve výzvě Můj klub od 22.října do 16.listopadu tak, aby měli sportovní organizace dostatek prostoru se v novém prostředí Rejstříku sportu zorientovat a zkontrolovat zapsané údaje…

Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku (svaz, TJ, klub)

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku, je potřeba situaci řešit podle platné legislativy. Jelikož na téma konání valných…

Aktuální informace k technické odstávce „rejstříku sportu“ od NSA.

„Technická odstávka Rejstříku sportu je nezbytná pro přenos sportovními organizacemi zapsaných údajů ze stávajícího Rejstříku sportu do nového prostředí. Během této technické odstávky bude přístup uživatelů omezen pouze na veřejnou část Rejstříku, tedy bez možnosti přihlášení na svůj účet a zápisu údajů. Po ukončení technické odstávky bude Rejstřík sportu opět dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Uživatelé budou…

REGISTRACE DO „REJSTŘÍKU SPORTU“ – žadatelé o dotaci MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátele, blíží se čas podávání žádostí o dotaci MŮJ KLUB 2021 (od 15. 10. 2020). Z tohoto důvodu Vás chceme upozornit, že je potřeba být zaregistrován na webových stránkách https://www.rejstriksportu.cz/. Ti z Vás, kteří ještě nejsou zaregistrováni, doporučujeme, aby registraci neodkládali a udělali ji do 8. 10. 2020. V termínu od 8. 10. 2020 do 15.…

Mimořádná finanční podpora do klubů – důležité informace

Vážení sportovní přátelé, globální boj s nemocí COVID-19 se, bohužel, nevyhnul ani mládežnickému fotbalu v České republice. FAČR si je toho velmi dobře vědoma a ve snaze alespoň z části kompenzovat tyto ztráty jednotlivých klubů připravil Výkonný výbor FAČR zvláštní finanční podporu pro členské kluby, které mají k 31. březnu 2020 více než 6 členů mladších 18 let. Jde…