Členské příspěvky FAČR

Upozornění pro kluby Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy Fotbalové asociace České republiky V souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a registračního řádu tímto vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky, kteří do dnešního dne nezachovali své členství pro rok 2023, aby tak učinili nejpozději do 15. 3. 2023. Viz odkaz níže: Výzva k úhradě členského…

Vyúčtování dotace z NSA – 2021

V přílohách naleznete formuláře k vyúčtování a závazné pokyny, jak máte postupovat při vyúčtování a vypořádání dotace 2021. Upozorňujeme, že vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které jsou uvedeny v „Závazných pokynech“ Závazné pokyny – Můj klub vyúčtování 2021 Závazné pokyny – provoz a údržba 2021 Seznam povinných dokumentů k vyúčtování, které jsou uvedené…

Výzva MŮJ KLUB 2021

Informace ohledně výzvy MŮJ KLUB 2022, kterou zveřejnila Národní sportovní agentura 1. 10 .2021   Celková částka této dotace je 1,6 mld Kč. Výzva_12_2021_MUJ_KLUB_2022-II Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2022.   Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR, kterou by kluby…

Aktualizovaná hygienicko-epidemiologická opatření od 1.10.2021

Aktualizovaná hygienicko-epidemiologická opatření pro konání amatérských soutěží s účinností od 1.10.2021, které schválil VV FAČR. Hygienicko-epidemiologická_opatření_pro_konání_amatérských_soutěží ver účinná od 1.10.2021 F_A_Q_-_často_kladené_dotazy_k_hygienicko-epidemiologickým_opatřením_pro_konání_amatérských_soutěží ver. 1.10.

MIMOŔÁDNÁ FINANČNÍ PODPORA FAČR 2020 – VYÚČTOVÁNÍ

Rádi bychom vás informovali, že vyúčtování Mimořádné finanční podpory FAČR pro rok 2020 je spuštěno.   Žádáme oddíly, které obdržely Mimořádnou finanční podporu FAČR (viz příloha), aby tuto dotaci vyúčtovaly. Pro tyto kluby platí, že do vyúčtování musí doložit jen doklad (fa nebo paragon – min. ve výši dotace) a doklad o platbě (výpis z banky…

MŮJ KLUB 2020 – PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

MŠMT zveřejnilo formulář vyúčtování dotace Můj klub 2020 spolu s manuálem pro vyplňování. Termín odevzdání je 1. 12. 2020 – 15. 2. 2021. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky na MŠMT. Vše podstatné naleznete na stránkách MŠMT: MŮJ KLUB 2020 – podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání…

Spuštění Rejstříku sportu a zveřejnění dodatku č. 1 k Výzvě MŮJ KLUB 2021

Dovoluji si Vás informovat, že Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) úspěšně finalizuje přípravu nového rozhraní Rejstříku sportu.   Zároveň jsme vyhověli požadavkům sportovního prostředí a posunuli lhůtu pro podání žádosti ve výzvě Můj klub od 22.října do 16.listopadu tak, aby měli sportovní organizace dostatek prostoru se v novém prostředí Rejstříku sportu zorientovat a zkontrolovat zapsané údaje…

Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku (svaz, TJ, klub)

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku, je potřeba situaci řešit podle platné legislativy. Jelikož na téma konání valných…

Aktuální informace k technické odstávce „rejstříku sportu“ od NSA.

„Technická odstávka Rejstříku sportu je nezbytná pro přenos sportovními organizacemi zapsaných údajů ze stávajícího Rejstříku sportu do nového prostředí. Během této technické odstávky bude přístup uživatelů omezen pouze na veřejnou část Rejstříku, tedy bez možnosti přihlášení na svůj účet a zápisu údajů. Po ukončení technické odstávky bude Rejstřík sportu opět dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Uživatelé budou…