Členské příspěvky FAČR

Upozornění pro kluby

Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy Fotbalové asociace České republiky

V souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a registračního řádu tímto vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky, kteří do dnešního dne nezachovali své členství pro rok 2023, aby tak učinili nejpozději do 15. 3. 2023.

Viz odkaz níže:

Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy Fotbalové asociace České republiky | FAČR | FOTBAL.CZ

Upozornění se týká jen těch oddílů, kteří doposud neuhradily členské příspěvky FAČR.