Vyúčtování dotace z NSA – 2021

V přílohách naleznete formuláře k vyúčtování a závazné pokyny, jak máte postupovat při vyúčtování a vypořádání dotace 2021.
Upozorňujeme, že vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které jsou uvedeny v „Závazných pokynech“

Závazné pokyny – Můj klub vyúčtování 2021

Závazné pokyny – provoz a údržba 2021

Seznam povinných dokumentů k vyúčtování, které jsou uvedené v pokynech:

I. Vyúčtování a vypořádání dotace 2021 – excelovský soubor se sedmy listy
II. Výsledovka dotace (dle oddělené evidence).
III. Účetní sestava jednotlivých dokladů hrazených z dotace (ze sestavy musí být zřejmá výše
jednotlivých druhů nákladů, na jejichž úhradu byla dotace čerpána).
IV. Čestné prohlášení o vyloučení souběhu dotace