Uřední zpráva OFS Zlín č. 6/2020-21 ze dne 27. 8. 2020.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 6/2020-21 Zpráva STK ze dne 27. 8. 2020 Vzhledem k omezené činnosti klubů vlivem koronavirové epidemie a částečnému propadu členské základny v klubech, STK na svém dnešním zasedání rozhodla o mimořádném opatření pro letošní sezónu týkající se soutěží přípravek. V soutěžích přípravek v ročníku 2020/2021 mohou nastupovat hráči narozeni v roce 2010 a 2011.…

Uřední zpráva OFS Zlín č. 5/2020-21 ze dne 21. 8. 2020.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 5/2020-21 Zpráva VV OFS Zlín ze dne  21. 8. 2020: VV OFS Zlín schválil konečné složení účastníků letního fotbalového kempu pro hráče ročníku narození 2009 – Bartoš Pavel, Míča Dominik – Valašské Klobouky; Bližňák Ondřej, Janáček Vít, Lysák Daniel – Brumov; Fagulec Jan, Zuzaník Kryštof, Kalčík Karel – Baťov; Homola…

Důležitá informace pro kluby v rámci administrace mimořádné dotace FAČR

Žádám oddíly, aby si ve svém portále IS FAČR – Finanční podpora FAČR – řádně vyplnily všechny 3 kroky a odeslaly tuto žádost ke schválení – viz informace a video návod ze středy tohoto týdne. Po tomto kroku dojde ke schváleni OFS (pokud budou správně vyplněny všechny 3 kroky, nebo zpětná informace co je třeba…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mimořádná finanční podpora do klubů – často kladené dotazy

Na co mohu mimořádnou finanční podporu využít a kdy dokládám vyúčtování? Částku lze použít na veškerou neinvestiční fotbalovou činnost, kterou vykonáváte. Konkrétní nezpůsobilé výdaje, jsou uvedeny v příloze Rozhodnutí MŠMT Organizace sportu (str.8), která je součástí smlouvy o spolupráci při rozvoji fotbalu a bude vygenerována na konci žádosti po schválení. Vyúčtování finanční podpory bude klub dokládat od 1.…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mimořádná finanční podpora do klubů – důležité informace

Vážení sportovní přátelé, globální boj s nemocí COVID-19 se, bohužel, nevyhnul ani mládežnickému fotbalu v České republice. FAČR si je toho velmi dobře vědoma a ve snaze alespoň z části kompenzovat tyto ztráty jednotlivých klubů připravil Výkonný výbor FAČR zvláštní finanční podporu pro členské kluby, které mají k 31. březnu 2020 více než 6 členů mladších 18 let. Jde…

Ukázkové tréninky mládeže pod patronací trenérů OFS Zlín a FC Zlín

Stejně tak, jak tomu bylo v minulých letech, připravili jsme pro oddíly OFS Zlín „ukázkové tréninky mládeže“. Jedná se o projekt, který zaštitují trenéři OFS Zlín a FC Zlín a je zcela zdarma. Zájemci z řad oddílu si mohou kliknout na dole umístěný odkaz, kde naleznou přihlašovací formulář, který vypíši a odešlou. Garanty těchto ukázkových tréninkových jednotek…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Uřední zpráva OFS Zlín č. 4/2020-21 ze dne 13. 8. 2020.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 4/2020-21 Zpráva STK ze dne 13. 8. 2020 STK opětovně upozorňuje, že před utkáním musí každý hráč a člen realizačního týmu dát rozhodčímu podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19, které rozhodčí zkontroluje a po zápase vrátí vedoucím družstev zpět. Nepředložení uvedeného prohlášení má za následek nepřipuštění hráče do utkání. Upozorňujeme oddíly,…

Doplňující informace – COVID pravidla

s ohledem na opakující se dotazy i podněty shrnuji několik odpovědí: Způsob výpočtu hráčů, kteří mohou nastoupit – počet hráčů schopných účastnit se utkání se vypočítá tak, že se započítávají pouze hráči dané věkové kategorie, přičemž za starší dorosty se započítávají i mladší dorostenci a za starší žáky i mladší žáci (tzn. hodnotíme-li B družstvo mužů,…

Důležitá informace pro fotbalové kluby OFS Zlín – doporučujeme řádně přečíst a prostudovat.

Níže uvedenou informaci generálního sekretáře FAČR JUDr. Jana Paulyho a v příloze materiály týkající se COVIDu. Dále upozorňujeme oddíly na : dodržování základních hygienických pravidel dostatečné množství dezinfekce v kabinách domácích, hostů a rozhodčích společný nástup mužstev a rozhodčích  na hrací plochu se neprovádí, zrovna tak se neprovádí předzápasový ani pozápasový pozdrav V posledních dnech se…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Uřední zpráva OFS Zlín č. 3/2020-21 ze dne 6. 8. 2020.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 3/2020-21  Zpráva STK ze dne 6. 8. 2020 STK upozorňuje, že před utkáním musí každý hráč a člen realizačního týmu dát rozhodčímu podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19, které rozhodčí zkontroluje a po zápase vrátí vedoucím družstev zpět. STK upozorňuje na stálou platnost nařízení, že z důvodů nedostatku rozhodčích je zákaz změny…