Mimořádná finanční podpora do klubů – důležité informace

Vážení sportovní přátelé, globální boj s nemocí COVID-19 se, bohužel, nevyhnul ani mládežnickému fotbalu v České republice.

FAČR si je toho velmi dobře vědoma a ve snaze alespoň z části kompenzovat tyto ztráty jednotlivých klubů připravil Výkonný výbor FAČR zvláštní finanční podporu pro členské kluby, které mají k 31. březnu 2020 více než 6 členů mladších 18 let. Jde celkem o částku 20 000 000 Kč, která bude rozdělena do 2 410 členských klubů.

Jsme si plně vědomi toho, že pro některé členské kluby bude tato pomoc spíše symbolická, i přesto se nám však chce věřit, že svůj účel splní u všech příjemců.

Výpočet finanční podpory:  

Celková částka mimořádné finanční podpory 20 000 000 / počet členů do 18 let v klubech = 147 Kč na člena do 18 let

147 Kč na člena do 18 let * počet členů do 18 let za klub = mimořádná finanční podpora pro klub

Tuto finanční podporu budou administrovat Okresní fotbalové svazy přes informační systém FAČR (administrace probíhá stejně jako v roce 2017, tj. schvalování žádostí, kontrola vyúčtování a její následné schvalování).

Termín pro odevzdání a schválení žádostí o finanční podporu je nejpozději do 30. 9. 2020.

Návod pro kluby:

https://mibndc.cz/dotace/

V případě dotazů nás kontaktujte na dotace@fotbal.cz nebo na tel. (+420) 604 555 665.