Mimořádná finanční podpora do klubů – často kladené dotazy

Na co mohu mimořádnou finanční podporu využít a kdy dokládám vyúčtování?

Částku lze použít na veškerou neinvestiční fotbalovou činnost, kterou vykonáváte. Konkrétní nezpůsobilé výdaje, jsou uvedeny v příloze Rozhodnutí MŠMT Organizace sportu (str.8), která je součástí smlouvy o spolupráci při rozvoji fotbalu a bude vygenerována na konci žádosti po schválení.

Vyúčtování finanční podpory bude klub dokládat od 1. listopadu 2020 do 31. prosince 2020. O zpřístupnění vyúčtování budete včas informováni.

Je nutné předkládat plnou moc v případě, že jsem statutární orgán zmocněn samostatně jednat za spolek?

V případě, že jste statutární orgán zmocněn samostatně jednat za spolek, není nutné mít plnou moc.

Kde naleznu vzor plné moci?

Vzor plné moci nemáme k dispozici. Jedná se o volnou formu tohoto dokumentu, která nemusí být úředně ověřena.

Je nutné dokládat potvrzení o vedení účtu z banky staré maximálně 3 měsíce?

Ne, není nutné dokládat, stačí doložit kopii smlouvy s bankou o vedení bankovního účtu.

Do kdy bude nutné finanční podporu vyúčtovat?

Finanční podporu je nutné vyúčtovat do 31.12.2020 v IS FAČR. Pro správné vyúčtování je nutné doložit doklady, které jste do finanční podpory použili a doklady o platbě.

Mohu ve finanční podpoře vyúčtovat zálohy na energie?

Ne, tyto náklady není možné vyúčtovat ve finanční podpoře.

Je možné vyúčtovat ve finanční podpoře náklady, které přímo nesouvisí se sportovní činností (např. nákup hnojiv)?

Ano, je možné takové náklady vyúčtovat, ale jen v souladu způsobilých nákladů, které jsou uvedeny v rozhodnutí MŠMT.

Níže v příloze naleznete:  

  • Rozhodnutí MŠMT program Organizace sportu 2020
  • Seznam klubů včetně vypočítané mimořádné finanční podpory.

SLOŽKA DOKUMENTŮ:

Mimořádná finanční podpora do klubů – často kladené dotazy

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality