AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR

Na jednání 23. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 452, kterým upravuje dosud nastavené podmínky pro pobyt na veřejně přístupných místech, podmínky pro omezení sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, nařízení pro trénink sportovců, pro které je sport…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

FAČR spouští projekt zmapování fotbalových ploch a financování klubů

FAČR se rozhodla využít sníženou herní aktivitu pro tvorbu Strategie financování fotbalu v Čechách. Jedná se o první projekt v historii českého fotbalu, který má zmapovat finanční potřeby této významné společenské činnosti u nás. Tato „fotbalová inventura“ bude probíhat skrze dotazník určený členům FAČR. K aktivní účasti na projektu zve předseda asociace Martin Malík: Vážení, jménem Fotbalové asociace…

Informace JUDr. Paulyho – generálního sekretáře FAČR

Vážení sportovní přátelé, předávám info generálního sekretáře FAČR ohledně aktuální možnosti trénování s účinností ode dne dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místechtak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek: nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Aktuální informace 16. dubna 2020

Oddíly OFS Zlín Vážení, dovolte mi, abych ve stručnosti reagoval na množící se dotazy ze strany oddílů, jak je to v současné době s možností sportování a sportovní přípravou klubů a oddílů. Venkovní sportování : Vláda na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý 7. dubna umožnila lidem…

Aktuální informace z VV FAČR pro oddíly hrající soutěže OFS Zlín

Vážení kolegové, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s rozhodnutím VV FAČR.   Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto…

Trénuj doma

  ČLÁNEK NA FOTBAL.CZ  https://facr.fotbal.cz/facr-spousti-projekt-trenuj-doma/a12264 PROPAGAČNÍ VIDEO  https://youtu.be/N0Ndot_WtmQ KOMPLET VIDEA NA YOUTUBE https://www.youtube.com/playlist?list=PLr0RettjY3g2GuAgWN2sh5WJituRvXtCG + JEDNOTLIVÉ SEKCE  HERNÍ DOVEDNOSTI BRANKÁŘSKÁ CVIČENÍ KONDICE, POSILOVÁNÍ, KOMPENZACE DĚTSKÉ AKTIVITY