Aktuální informace z VV FAČR pro oddíly hrající soutěže OFS Zlín

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s rozhodnutím VV FAČR.

 

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních:

 

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020.

Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020 resp. po skončení podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 (viz příloha č. 1).

 

Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím (viz příloha č. 2).

Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

 

Okresní fotbalový svaz Zlín zařadí do jednotlivých soutěží pro ročník 2020/2021 ty členské

kluby, které byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020.

 

Losovací aktiv OFS Zlín pro SR 2020/2021 se nebude konat formou aktivu, ale proběhne

elektronickou formou. Oddílům bude v předstihu zasláno zařazení družstev do soutěží,

včetně losovacích čísel. K tomuto návrhu se oddíly budou moci vyjádřit, následně

bude rozlosování  definitivně schváleno řídícím orgánem.

Rozlosování soutěží OFS Zlín bude možné provést až po losovacím aktivu MSFL + divizí a ZL KFS.

 

Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně Přestupního řádu tak, že se do ustanovení § 29

vkládají nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:

  • Lhůta stanovená v ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) tohoto řádu (jedná se o Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března)) se pro soutěžní ročník 2019/2020 prodlužuje do 31.5.2020.
  • Přestup bez souhlasu mateřského klubu podle ust. § 7 odst. 4 tohoto řádu (jedná se o volný přestup) nelze v roce 2020 uskutečnit u hráče, který do mateřského klubu přestoupil v období od 1.1.2020 do 31.5.2020.
  • Do lhůty 12 měsíců podle ust. § 7 odst. 5 písm. a) tohoto řádu (jedná se o nevyužívání hráče mateřským klubem) se nezapočítává období od 12.03.2020 do 30.06.2020.
  • Termín pro oznámení volných přestupů u amatérů zůstává nezměněn – tzn. od 1.6. do 20.6.2020

 

Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.

 

Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020,  rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatření (příloha č. 2).

 

Další aktuální informace se budeme snažit co nejdříve předávat do klubů tak, aby jste je mohli sdělovat dál (hráčům, trenérům atd.)

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně těchto aktuálních rozhodnutí či změn, můžete využívat email či telefon.

 

Rozhodnutí ukončení soutěžního ročníku

Novela SŘ + PřestŘ – předčasné ukončení SR s omezenými postupy a sestupy

S pozdravem Pavel Brímus