FAČR spouští projekt zmapování fotbalových ploch a financování klubů

FAČR se rozhodla využít sníženou herní aktivitu pro tvorbu Strategie financování fotbalu v Čechách. Jedná se o první projekt v historii českého fotbalu, který má zmapovat finanční potřeby této významné společenské činnosti u nás.

Tato „fotbalová inventura“ bude probíhat skrze dotazník určený členům FAČR. K aktivní účasti na projektu zve předseda asociace Martin Malík:

Vážení,

jménem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) bychom Vás chtěli oslovit s vyplněním dotazníku, který se zaměřuje na zmapování fotbalových ploch a sportovišť v České republice.

Cílem sběru dat je získat komplexní přehled nejen o fotbalových hřištích, ale i o zázemí, které jednotlivé fotbalové kluby a týmy využívají. Data budou využita jednak k vytvoření uceleného přehledu o fotbalových sportovištích, ale zejména jako důležitý podklad pro tvorbu strategického plánu financování českého fotbalu.

Dotazník je standardizovaný a obsahuje celkem 4 hlavní sekce – Identifikace klubu, Sportovní areál, Hřiště, Investice a finance. Zahrnuje jak otevřené, tak uzavřené otázky. V rámci dotazníku budete vyzváni i k nahrání fotodokumentace.

Dotazník není nutné vyplnit najednou a je možné se k jeho rozpracované verzi opětovně vracet nebo sdílet s dalšími vyplňujícími přes přeposlání obdrženého odkazu. Odhadovaná doba vyplnění dotazníku je při dostupnosti všech potřebných informacích 30 minut.

Z dotazníku získané informace, data či fotografie budou považovány za důvěrné a budou využita pouze v agregované podobě. Data budou vyhodnocována jen na okresní, krajské či republikové úrovni a nikdy nedojde k identifikaci jednotlivých klubů.

V případě nutnosti doplnění informací je v rámci jednotlivých sekcí možné doplnit komentář s upřesněním vyplněných strukturovaných otázek. Bez kompletního vyplnění všech otázek není možné dotazník odeslat. V případě, že pro vyplňující klub není v tomto dotazníku vhodná struktura otázek či obsah, kontaktujte nás prosím na níže uvedené emailové adrese.

Prosím, mějte na paměti, že cílem je vytvoření zpracovatelné databáze, proto jsou otázky uzavřené s limitovanými možnostmi výběru. Zástupci všech klubů v ČR obdrží na uvedené kontaktní adresy z IS FAČR odkaz na dotazník v nejbližších dnech, o jeho vyplnění prosíme do 7. 5. 2020.

V případě dotazů, týkajících se metodiky a obsahu dotazníku, nás prosím kontaktujte na emailové adrese dotace@fotbal.cz. V případě technických problémů s vyplněním dotazníku prosíme o kontaktování na adrese zvasata@deloittece.com.

Za vyplnění děkujeme. Velmi si vážíme vašeho vynaloženého úsilí, kterým přispějete k pozvednutí českého fotbalu.

S pozdravem,

Martin Malík

Předseda VV FAČR