Finanční podpora klubům

Vážení,

Fotbalová asociace přichystala mimořádnou finanční podporu pro kluby, které se dlouhodobě zaměřují na výchovu mládeže a splňují i další potřebná kritéria. Podpora bude poskytnuta z vlastních zdrojů FAČR.

Předseda výkonného výboru FAČR Martin Malík vysvětluje podstatu: „Plníme slib, který jsme dali klubům, které mají mládež a nehrají soutěže. Těm finanční podpora, kterou vyžaduje aktuální legislativa, nijak nepomáhá. Protože financování ze strany státu neumožňuje plně efektivní podporu, využíváme toho, že se národnímu týmu podařilo postoupit na EURO a získat tak dodatečné prostředky. Část z nich bude použita pro plošné přilepšení zmíněným klubům.“

Podmínky mimořádné finanční podpory:

 • Náklady na rozhodčí a delegáty za rok 2019 byly nižší než 10 tisíc Kč na klub. Výše těchto nákladů dle jednotlivých klubů za rok 2019 naleznete v příloze.
 • Klub má více než 6 aktivních členů do 18 let evidovaných v IS FAČR.
 • FAČR – finanční podpora 2020

Alokovaná částka na jednoho člena do 18 let činí 450 Kč.

Důležité informace:

 • Celková částka na klub bude vypočtena z aktivní členské základny k 15. březnu 2020 členů do 18 let u jednotlivých klubů.
   • Vzorový výpočet: aktivní členové do 18 let v IS FAČR x 450,- Kč = celková mimořádná finanční podpora
 • Při úhradě členských příspěvků prosíme o včasnou kontrolu úhrad za jednotlivé členy.
 • Do 20. března budou prostředky odeslány do klubů. O mimořádnou finanční podporu není nutné žádat ani ji vyúčtovat v IS FAČR.
 • Klubům doporučujeme zkontrolovat své bankovní účty v Informačním systému (IS) FAČR

 

Níže vám zasíláme nejčastější dotazy a jejich odpovědi k mimořádné finanční podpoře.

 

Pokud nejsem uveden v tabulce, obdržím mimořádnou finanční podporu?

 

Ano, obdržíte. Tabulka, uvedená v příloze e-mailu a článku, obsahuje informaci o nákladech na rozhodčí a delegáty v roce 2019, dle jednotlivých klubů. Pokud nejste uveden v tabulce, tudíž nemáte žádné náklady na rozhodčí a delegáty. Další podmínkou je mít minimálně 6 aktivních členů do 18 let.

 

Pokud hrajeme mládežnické soutěže a náklady na rozhodčí a delegáty jsou vyšší než 10 000 Kč, tak se nás mimořádná finanční podpora netýká?

 

Tato mimořádná finanční podpora není určena pro kluby, které mají vyšší náklady na rozhodčí a delegáty.

 

Musí klub splňovat obě podmínky současně nebo postačí splňovat jen jedna z níže uvedených podmínek?

 

Klub musí splňovat obě podmínky současně.

 

 1. Mít minimálně 6 aktivních členů v IS FAČR do 18 let.
 2. Náklady na rozhodčí a delegáty za rok 2019 jsou nižší než 10 000 Kč.

 

Aktivní člen je zaplacený člen FAČR?

 

Aktivní člen znamená, že byla přihláška nového člena byla řádně vyplněna a řádně zaplacen členský příspěvek. V případě, že je již členem FAČR je nutná pouze řádná úhrada členského příspěvku.

 

Týká se tato mimořádná finanční podpora jen klubů, které nehrají žádnou soutěž?

 

Mimořádná finanční podpora se týká všech klubů (hrající i nehrající soutěž) pokud jejich náklady na rozhodčí a delegáty nepřesáhnou částku 10 000 Kč.

 

V případě, že hráč má členství v jiném klubu než hraje. Kdo obdrží tuto mimořádnou finanční podporu?

 

Mimořádnou finanční podporu obdrží klub, prostřednictvím kterého má tento hráč aktivní členství k 15. 3. 2020.

 

Jak byla stanovena hranice 10 000 Kč?

 

Částka 10 000 Kč, byla stanovena vedením FAČR. Cílem je plošné přilepšení maximu klubů relevantní částkou na člena, kteří nejsou (nebo jen minimálně tj. do 10 tis. Kč) podporováni FAČR formou úhrady nákladů za rozhodčí a delegáty.