Členské příspěvky na rok 2020

Vážení sportovní přátelé,

dovolte, abych upozornil všechny aktivní hráče, rozhodčí a funkcionáře na nutnost úhrady členského příspěvku FAČR do konce února 2020.

Výše členského příspěvku se nezměnila.

 

 

S pozdravem

Pavel Brímus