COVIT SPORT

Vážení přátelé,

v pondělí zveřejnila Národní sportovní agentura „výzvu“ k podání žádosti COVIT – SPORT.

Jedná se o podporu ke zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 na činnost sportovních organizací.

Podpora se týká:

►Sportovních organizací ve smyslu§ 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu,

    • právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku
    • zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu

 

Ad1) Oblast podpory A – PROVOZOVATELEM sportovního zařízení a to minimálně od 1. 1. 2019 do podání žádosti.

Ad2) Oblast podpory B – ORGANIZÁTOREM či spolu-organizátorem sportovní akce jejíž konání bylo oficiálně ohlášeno na měsíce březen až červenec 2020, a o jejímž zrušení, odložení či omezení bylo rozhodnuto nejpozději do konce května 2020.

Ad3) Oblast podpory C – NÁJEMCEM sportovního zařízení, přičemž nájemní smlouva musí trvat minimálně od 1. 1. 2020 a nesmí se jednat o nájem sportovního zařízení určený pro jednorázovou akci

 

Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení

sportovní organizaci provozující sportovní zařízení, s jehož provozováním souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel uhradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení uzavřené

Oblast podpory B – organizace sportovních akcí

sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci, která musela být zrušena, omezena či odložena

Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení

sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení, které bylo zcela či z části uzavřeno

Veškeré podrobné informace ohledně „výzvy“ a formuláře k vyplnění žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách OS ČUS Zlín:

www.zlin.cuscz.cz nebo přímo na stránkách NSA https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

V případě jakýkoliv dotazů mě můžete kontaktovat, nebo přímo info linku NSA na tel. 704857111, email: dotace@agenturasport.cz

S pozdravem

Pavel Brímus