Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/2020-21 ze dne 3. 7. 2020

Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/19-20

Zpráva VV OFS Zlín ze dne 2. 7. 2020:

  • Losovací aktiv pro nový SR 2020/21 se fyzicky konat nebude. VV OFS Zlín stanovil tzv. rozhodný den, ke kterému bude provedeno losování. V dostatečném předstihu bude na oddíly zaslán návrh losovacích čísel a oddíly budou mít prostor pro případné změny losovacích čísel. Termín „rozhodného dne“ byl stanoven na čtvrtek 23. 7. 2020 ve 12,00 hodin.
  • Rozdělení do skupin jednotlivých soutěží bude na oddíly zasláno emailovou poštou nejpozději v pondělí 6. 7. 2020. Oddíly se mohou zpětně vyjádřit k rozdělení do skupin, případně opravit hrací dny a začátky utkání do pátku 10. 7. 2020.
  • Termínová listina bude na oddíly zaslána emailovou poštou nejpozději v pondělí 6. 7. 2020.