Bezplatné zpracování projektu na automatickou závlahu hřiště

Vážení fotbaloví funkcionáři, přátelé fotbalu,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou bezplatného a zcela nezávazného zpracování projektu na zavlažování hřiště. Tento projekt je možno využít pro získání financí z různých dotačních titulů – např. z dotací z MŠMT nebo dotací poskytovaných vaším krajem, městem, či obcí.

Nabídka projektu zavlažování

Publikováno
V rubrikách Aktuality