Úřední zpráva OFS Zlín č. 17/2019-20

Úřední zpráva OFS Zlín č. 17/2019-20

Zpráva STK ze dne 21. 11. 2019

  • STK oznamuje, že na oddíly byla zaslána elektronickou poštou termínová listina pro jarní část SR 2019/20.
  • STK oznamuje, že ÚZ 18/2019-20 (první jarní) vyjde ve čtvrtek 5. 3. 2020.
  • Příluky – změna předsedy oddílu – Janků Petr, tel.: 721 002 210; e-mail: strycekjanku@seznam.cz.
  • Na základě nově zjištěných skutečností STK revokuje své rozhodnutí uveřejněné v ÚZ 15/2019 – 20 bod 4, ze dne 7. 11. 2019 a konstatuje, že porušení článku 10.3 – Soupisky Rozpisu soutěží se dopustil oddíl FK Příluky, spolek (hráč Plata Lerma Diego Fernando – ID 95041907). Oddíl Příluky se dle článku 10.3 Rozpisu soutěží trestá pokutou ve výši 2.000,- Kč. Ostatní oddíly, kterých se toto ustanovení týká uvedenou povinnost splnily.
  • STK provedla kontrolu dle § 10/odst. 8 Soutěžního řádu – Soupiska a konstatuje, že, všechna družstva, kterých se toto ustanovení týká uvedenou povinnost splnily.
  • STK OFS Zlín oznamuje, že začátkem března 2020 proběhne školení oddílových pomezních rozhodčích. Více informací bude zasláno na oddíly v předstihu e-mailovou poštou. STK upozorňuje na povinnost oddílů mít minimálně jednoho proškoleného oddílového pomezního rozhodčího.
  • Zpráva DK ze dne 21. 11. 2019
  • Příluky „B“ (7240471) – dle § 99/3a se zastavuje disciplinární řízení, které bylo zahájeno dne 11. 11. 2019.