Úřední zpráva OFS Zlín č. 3/2023-24 ze dne 27. 7. 2023

Úřední zpráva OFS Zlín č. 3/2023-24

Zpráva STK  OFS Zlín  ze dne 27. 7. 2023

 1. Sdružené družstva – dle SŘ, příloha 2, § 9. – Pokud spojením 2 mužstev vznikne v dané kategorii pouze 1 družstvo, pak se vyhotovují seznamy hráčů sdružených mužstev a musí být dodány na daném formuláři STK nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.                                                  V případě sdruženého mužstva, jehož jeden z účastníků má ve stejné věkové kategorii již jedno mužstvo, se na sdružené mužstvo nahlíží jako B mužstvo (i když má jiný název). Vzniká tak povinnost předložit soupisku mužstva hrající vyšší soutěž, která se vkládá do IS, přitom musí být dodržena všechny nařízení o soupisce. Sdružené B mužstvo navíc nemůže použít žádného hráče ze soupisky.
 1. Administrátor klubu vyplní soupisku pro podzimní část SR 2023/24 v informačním systému nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.                                                                                                                 Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů, v případě mladších žáků 8 hráčů.                                                                                                                    Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min.                                                                                   V soutěžích, kde je povoleno opakované střídání, musí být hráč uveden alespoň 3 krát v základní sestavě.                                                                       Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči. U sdružených mužstev nemůže použít žádného hráče ze soupisky.
 1. Místa utkání – Utkání mistrovských soutěží OFS se hrají zásadně na hřištích, které oddíly jednoznačně nahlásily v přihláškách do soutěží. Oddíl, který v přihlášce do soutěží, resp. v části rozlosování soutěží má volbu více hracích ploch (tráva, umělá tráva III. a IV. generace) může na náhradní hrací ploše hrát mistrovská utkání od 15. 10. 2023, resp. do 15. 4. 2024. V případě, že je mimo uvedené termíny travnatá hrací plocha v den utkání ke hře nezpůsobilá, rozhoduje o změně hrací plochy výhradně HR utkání, který své rozhodnutí povinně uvede v Zápise o utkání. Toto ustanovení platí jak pro dospělé, tak pro dorostenecká družstva v mistrovských utkáních OFS.
 1. Termínové změny – Oddíly mohou uvést změnu termínu utkání na IS FAČR, kde uvádí tuto změnu ve dnech pracovního klidu, tj. z neděle na sobotu nebo ze soboty na neděli, avšak v tomto případě minimálně 3 hodiny před ÚZM!                                                                                                                     Je-li změna termínu utkání zadána do IS FAČR minimálně 17 dní před utkáním (den zadání se do počtu 17 dní nezapočítává – je to den 0), je změna utkání schválena i bez souhlasu soupeře, který musí tuto změnu respektovat, přesto je povinen na daný požadavek v IS FAČR odpovědět. V době kratší než 17 dní před utkáním, případně jiný den než je sobota a neděle je nutný souhlas soupeře i STK. Podává-li žádost o změnu hracího termínu hostující družstvo, musí být vždy potvrzena a odsouhlasena domácím oddílem, jinak se žádost neprojednává.
 1. Neschválené termínové změny utkání –                                                        OPM – utkání 3. kola Slopné – Val. Klobouky „A“ – utkání může být sehráno nejpozději 3 hodiny před ÚZM
 2. OPM – utkání 1. kola SK Zlín – Jasenná se hraje v pátek 4. 8. 2023 v 18,00 hod. na umělé trávě na Pasekách.
 3. OPM – utkání 2. kola Luhačovice „B“ – Lačnov se hraje ve středu 9. 8. 2023 v 18,00 hod. na hřišti v Luhačovicích. Oddíl Luhačovice uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 4. OPM – utkání 3. kola SK Zlín – Luhačovice „B“ se hraje v pátek 18. 8. 2023 v 18,00 hod. na umělé trávě na Pasekách.
 5. OPM – utkání 8. kola Valašské Klobouky „A“ – Poteč/Francova Lhota „B“ se hraje v neděli 24. 9. 2023 v 15,30 hod. na hřišti v Poteči. Změna pořadatelství.
 6. OPM – utkání 13. kola Návojná – SK Zlín se hraje v sobotu 28. 10. 2023 ve 14,00 hod. na hřišti v Návojné.
 7. III. A – utkání 1. kola Napajedla „B“ – Halenkovice se hraje v sobotu 19. 8. 2023 v 10,15 hod. na hřišti v Napajedlech.
 8. III. A – utkání 2. kola Doubravy – Tečovice „B“ se hraje v neděli 27. 8. 2023 v 16,30 hod. na hřišti v Tečovicích. Změna pořadatelství.
 9. III. B – Bohuslavice n/Vl. – změna kontaktní osoby – Jaroslav Urbaník, tel: 733 337 408, e-mail – urbanik@seznam.cz.
 10. IV. C – utkání 3. kola Nedašov „B“ – Lipová se hraje v neděli 3. 9. 2023 ve 14,00 hod. na hřišti v Lipové. Změna pořadatelství.
 11. OPŽC -utkání 6. kola Val. Klobouky – Bylnice se hraje v neděli 24. 9. 2023 v 10,15 hod. na hřišti v Bylnici. Změna pořadatelství.
 12. StPřB – utkání 1. kola Fryšták – Tečovice se hraje v úterý 12. 9. 2023 v 16,30 hod. na hřišti ve Fryštáku.
 13. StPřB – utkání 2. kola Štípa – Fryšták se hraje v pondělí 25. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti ve Štípě.
 14. StPřB – utkání 2. kola Tečovice – FC Zlín U9 se hraje v pondělí 4. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Tečovicích.
 15. MlPřB – utkání 1. kola Fryšták – Tečovice se hraje v úterý 12. 9. 2023 v 16,30 hod. na hřišti ve Fryštáku.
 16. MlPřB – utkání 2. kola Štípa – Fryšták se hraje v pondělí 25. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti ve Štípě.
 17. MlPřB – utkání 2. kola Tečovice – FC Zlín U9 se hraje v pondělí 4. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Tečovicích.
 18. MlPřC – v pondělí dne 24. 7. 2023 odstoupilo ze soutěže družstvo mladší přípravky Lužkovice. Soupeři družstva Lužkovice mají v termínu utkání volno.