Úřední zpráva OFS Zlín č. 2/2023-24 ze dne 19. 7. 2023

Úřední zpráva OFS Zlín č. 2/2023-24

Zpráva STK  OFS Zlín  ze dne 19. 7. 2023

  1. STK OFS Zlín oznamuje, že v utkáních starší a mladší přípravky v SR 2023/24 je povinnost vyplňovat řádně Zápisy o utkáních včetně sestavy, výsledků utkání a střelců. Manuál k vyplňování ve formě zjednodušeného Zápisu bude zaslán jako příloha této ÚZ na všechny oddíly.
  2. Doplnění OPD o sdružený klub: Nedašov – Nedašova Lhota
  3. Doposud nebyly dodány smlouvy o sdruženém startu družstva –                  IV.C – Jestřabí/Štítná n/Vl. B, OPŽC – Poteč/Francova Lhota.
  4. Družstva, která nehrají utkání na svém hřišti, případně mají jiné náhradní hřiště než vlastní, jsou povinny dodat na STK potvrzení o souhlasu domácího oddílu.
  5. Seznam náhradních hřišť dle přihlášek –
Soutěž Klub Hřiště Náhradní hřiště
OPM SK Zlín UT Paseky UT Vršava
OPM Luhačovice B tráva Luhačovice UT Luhačovice
III. A Napajedla B tráva Napajedla UT Napajedla
III. A Tečovice B hřiště č. 1 hřiště č. 2
III. A Fryšták B/Lukov Lukov Fryšták
IV. B Horní Lhota Horní Lhota Dolní Lhota
IV. C Jestřabí Jestřabí Štítná n/Vl.
OPD Ludkovice Ludkovice UT Luhačovice
OPD SK Zlín UT Paseky UT Vršava
OPD Vlachovice/Slavičín B Vlachovice UT Hrádek
OPD Tečovice B hřiště č. 1 hřiště č. 2
OPŽA Slušovice/Veselá Slušovice Veselá
OPŽB Hřivínův Újezd/Březnice Hřivínův Újezd Březůvky
OPŽC Vysoké Pole/Újezd Vysoké Pole Újezd
MŽA Březůvky/Hřivínův Újezd Březůvky Hřivínův Újezd
MŽB Veselá/Slušovice Veselá Slušovice
MŽC Štítná n/Vl. UT Štítná n/Vl. tráva Štítná n/Vl.
MŽC Vlachovice/Slavičín B Vlachovice UT Hrádek

 

  1. Administrátor klubu vyplní soupisku pro podzimní část SR 2023/24 v informačním systému nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.                                                                                                                  Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů, v případě mladších žáků 8 hráčů.                                                                                                                  Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min.                                                                                   V soutěžích, kde je povoleno opakované střídání, musí být hráč uveden alespoň 3 krát v základní sestavě.                                                                          Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči. U sdružených mužstev nemůže použít žádného hráče ze soupisky.                                         V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je členský klub povinen ve lhůtě 7 dnů nahlásit řídícímu orgánu soutěže změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče s odhadovanou dobou léčby nejméně 3měsíce ze soupisky družstva. Řídící orgán soutěže pak provede takovou změnu soupisky.
  2. STK bere na vědomí pořádání turnaje v Rokytnici v sobotu 22. 7. 2023 dle předložených propozic.
  3. STK bere na vědomí pořádání turnaje „Memoriál Josefa Tureny a Emila Lorence“ v Návojné v sobotu 22. 7. 2023 dle předložených propozic.