Úřední zpráva OFS Zlín č. 3/2021-22 ze dne 30. 7. 2021

Úřední zpráva OFS Zlín č. 3/2021-22

Zpráva VV OFS Zlín ze dne  30. 7. 2021:

 1. VV OFS Zlín a STK OFS Zlín revokuje své rozhodnutí z ÚZ 2/2021-22 o doplnění okresního přeboru mužů družstvem SK Zlín 1931.

Po opětovném přezkoumání se do okresního přeboru mužů doplňuje družstvo Dolní Lhota, které bylo zařazeno na losovací číslo 8. Družstvo SK Zlín je zpětně zařazeno do III. A na losovací číslo 6.

V soutěži III. B zůstane losovací číslo 6 neobsazeno a soupeři mají v tomto termínu volno. VV OFS Zlín a STK OFS Zlín se všem omlouvá za způsobené nepříjemnosti.

Tyto změny jsou již zapracovány v IS systému.

Zpráva STK ze dne 30. 7. 2021

 1. Na oddíly byly v samostatném e-mailu zaslány aktuální pravidla pro konání amatérských soutěží.
 2. STK oznamuje, že od pátku 6. 8. 2021 jsou všechny změny termínu utkání v soutěžích mužů zpoplatněny.
 3. Soupisky (oddíly, které mají v soutěžích dvě a více družstev stejné kategorie) musí být vloženy do IS systému nejpozději 3 dny před 1. mistrovským utkáním dotčeného mužstva.
 4. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min.
 5. Jeho případnou nečinnost oddíl písemně zdůvodní do sedmého dne od posledního mistrovského utkání; byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potrestán pokutou do výše 2.000,- Kč za každého nečinného hráče, a to v souladu s Pokutovým řádem RS OFS Zlín 2021/22.
 6. Neschválené termínové změny –

                               IV.A – utkání 3. kola Lípa – Racková – chybí souhlas domácího oddílu

 1. IV.A – utkání 2. kola Příluky „B“ – Provodov se hraje v pátek 6. 8. 2021 v 17,30 hod. na hřišti v Přílukách.
 2. IV.B – utkání 2. kola Val. Klobouky „B“ – Loučka se hraje v neděli 22. 8. 2021 v 16,30 hod. na hřišti v Loučce. Změna pořadatelství.
 3. S-OPD – utkání 8. kola Tečovice – Dolní Lhota se hraje v sobotu 2. 10. 2021 v 15,00 hod. na hřišti v Tečovicích.
 4. OPŽA – utkání 6. kola Tečovice – Spytihněv se hraje v neděli 19. 9. 2021 ve 13,00 hod. na hřišti v Tečovicích.
 5. OPŽA – utkání 1. kola Tečovice – Baťov se hraje v sobotu 23. 10. 2021 ve 13,30 hod. na hřišti v Tečovicích.
 6. OPŽC – utkání 8. kola Nedašov – Bylnice se hraje v neděli 3. 10. 2021 ve 13,00 hod. na hřišti v Nedašově.
 7. MŽC – utkání 5. kola Horní Lhota – Poteč se hraje ve čtvrtek 9. 9. 2021 v 17,00 hod. na hřišti v Horní Lhotě.
 8. MŽC – utkání 1. kola Horní Lhota – Vizovice se hraje v sobotu 10. 2021 v 16,00 hod. na hřišti v Horní Lhotě.