Aktuální pravidla pro konání amatérských soutěží

VV FAČR schválil 5. srpna per rollam dílčí úpravu Hygienicko-protiepidemických opatření FAČR pro konání amatérských soutěží tak, aby byla tato pravidla lépe aplikovatelná i na nejnižších složkách amatérského fotbalu.

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

FAQ-často kladené dotazy k hygienicko-epidemiologickým opatřením pro konání amatérských soutěží