Úřední zpráva OFS Zlín č. 19/2021-22 ze dne 11. 3. 2022

Úřední zpráva OFS Zlín č. 19/2021-22

Zpráva STK ze dne 11. 3. 2022

 1. STK upozorňuje na stálou platnost nařízení, že z důvodů nedostatku rozhodčích je zákaz změny termínu utkání dospělých ze soboty na neděli ÚZM. V případě nutnosti změny utkání ze soboty na neděli bude tato povolena pouze na dopoledne, případně 3 hodiny před ÚZM. Zápasy dorostu a starších žáků v termínu neděle ÚZM jsou úplně zakázány. Změny utkání z neděle na sobotu jsou povoleny.
 2. Soupisky (oddíly, které mají v soutěžích dvě a více družstev stejné kategorie) musí být vloženy do IS systému nejpozději 3 dny před 1. mistrovským utkáním dotčeného mužstva.
 3. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min.
 4. Jeho případnou nečinnost oddíl písemně zdůvodní do sedmého dne od posledního mistrovského utkání; byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potrestán pokutou do výše 2.000,- Kč za každého nečinného hráče, a to v souladu s Pokutovým řádem RS OFS Zlín 2021/22.
 5. Žádosti o termínové změny kluby předkládají výhradně v Informační systému FAČR. Soupeř je povinen na žádost odpovědět a potvrdit souhlasem, případně nesouhlasem. Termín musí schválit STK !!! Oddíly jsou povinny důsledně kontrolovat provedení změn v IS i ÚZ. V případě, že se oddíly nedohodnou, rozhoduje o schválení změny datum podání do systému. Termínové změny více jak 17 dnů před zápasem bez souhlasu soupeře zadává do IS domácí oddíly, hosté pouze se souhlasem soupeře.Termínové změny méně jak 17 dnů podléhají dohodě soupeřů – zadávající hradí poplatek za změnu.Termín 17 dní začíná běžet až následujícím dnem po zadání termínové změny (0:00 h) a končí termínem, který nastane dříve, tj. přeložení ze So na Ne či opačně (24:00 h)
 6. Seznamy hráčů sdružených klubů předloží zodpovědný klub nejpozději 3 dny před zahájením soutěže na předepsaném tiskopise e-mailem. Doporučení: klub uvede na seznam všechny teoreticky použitelné hráče.
 7. Žádosti vložené do IS do čtvrtku 24. 3. 2022 nejsou zpoplatněny.
 8. Neschválené termínové změny –
 9. III.A – utkání 17. kola Fryšták „B“ – Kašava – zákaz změny termínu utkání ze soboty na neděli ÚZM.
 10. III.A – utkání 15. kola SK Zlín – Fryšták „B“ se hraje v neděli 27. 3. 2022 v 17,00 hod. na umělé trávě na Pasekách.
 11. III.B – utkání 15. kola Tichov – Valašské Klobouky „B“ se hraje v neděli 3. 4. 2022 v 10,15 hod. na hřišti v Tichově.
 12. S – OPD – Vizovice – hraje své domácí zápasy v sobotu v 10,30 hod. na hřišti ve Vizovicích.
 13. S – OPD – utkání 14. kola Bezměrov – Těšnovice se hraje v sobotu 2. 4. 2022 v 10,00 hod. na hřišti v Bezměrově.
 14. Žádosti o změnu termínu utkání žákovských kategorií budou zveřejněny v ÚZ 20/20211-22, která vyjde ve čtvrtek 17. 3. 2022.