Úřední zpráva OFS Zlín č. 18/2021-22 ze dne 19. 11. 2021

Úřední zpráva OFS Zlín č. 18/2021-22

Zpráva STK ze dne 19. 11. 2021

  1. STK OFS Zlín oznamuje oddílům, že jarní část SR bude zahájena o víkendu 26. – 27. 3. 2022.
  2. STK OFS Zlín provedla kontrolu dodržování soupisek podle §10, bod 8/ Soutěžního řádu FAČR a konstatuje, že oddíly, kterých se toto ustanovení týká tuto povinnost dodržely.
  3. STK OFS Zlín provedla kontrolu soupisek podle čl. 10.3 Rozpisu soutěží. Ustanovení tohoto článku se týká oddílů Mysločovice a Valašské Klobouky. STK konstatuje, že oddíl Valašské Klobouky toto ustanovení dodržel.
  4. Mysločovice – STK OFS Zlín uděluje oddílu pokutu ve výši 2.000,- Kč dle SPŘ bod 10/ za nedodržení čl. 10.3 Rozpisu soutěží – Soupisky (Valčík Lukáš).