Úřední zpráva OFS Zlín č. 16/2020-21 ze dne 31. 5. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 16/2020-21

Zpráva VV OFS Zlín  ze dne 31. 5. 2021

  1. Losovací aktiv pro nový SR 2021/22 se fyzicky konat nebude. VV OFS Zlín stanovil tzv. rozhodný den, ke kterému bude provedeno losování. V dostatečném předstihu bude na oddíly zaslán návrh losovacích čísel a oddíly budou mít prostor pro případné změny losovacích čísel. Termín rozhodného dne byl stanoven na středu 7. 7. 2021 ve 12,00 hodin.
  2. Rozdělení do skupin jednotlivých soutěží bude na oddíly zasláno e-mailovou poštou nejpozději ve středu 30. 6. 2021. Oddíly se mohou zpětně vyjádřit k rozdělení do skupin, případně opravit hrací dny a začátky utkání do středy 7. 7. 2021.
  3. V pondělí 31. 5. 2021 byly na oddíly e-mailovou poštou zaslány přihlášky do SR 2021/22 a termínová listina SR 2021/22. Návrat přihlášek je stanoven do 25. 6. 2021.
  4. Nový SR 2021/22 bude zahájen ve dnech 7. – 8. 8. 2021.
  5. VV OFS Zlín schválil v SR 2021/22 možnost sdružených klubů v soutěžích mužů. U mládeže tato možnost zůstává v platnosti. Vzor dohody o sdruženém klubu naleznete na webových stránkách OFS Zlín v odkaze „Dokumenty“.
  6. VV OFS Zlín schválil pro SR 2021/22 zrušení pokutových kopů v utkáních, které skončí remízou. Toto opatření vstupuje v platnost ve všech soutěžích řízených OFS Zlín.

Zpráva DK ze dne 31. 5. 2021

Disciplinární komise na základě rozhodnutí VV FAČR podle ust. § 119a Disciplinárního řádu FAČR o vyhlášení amnestie oznamuje:

VV FAČR promíjí všechny nevykonané tresty zákazu činnosti nebo jejich zbývající části uložené na počet soutěžních utkání, pokud byly pravomocně uloženy před 3. 5. 2021.

Amnestie v soutěžích OFS Zlín se týká těchto hráčů:

Mikel Jaromír                       88110110                   Dobrkovice

Železník Radomír                  88061618                   Neubuz

Finsterle Lukáš                     90030644                   Neubuz

Goňa Lukáš                           88010950                   Kudlov

Mikšík Petr                           91020248                   Slušovice

Šiška Eduard                         91021371                   Březůvky

Kalenda Jan                          92121793                   Bratřejov

Šranko Marek                      90080916                   Příluky