Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/2021-22 ze dne 15. 7. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/2021-22

Zpráva STK  OFS Zlín  ze dne 15. 7. 2021

 1. STK OFS Zlín upozorňuje, že pro SR 2021/22 platí zrušení pokutových kopů v utkáních, které skončí remízou. Toto opatření platí pro všechny soutěže řízené OFS Zlín.
 2. STK OFS Zlín oznamuje, že po „rozhodném dni“, který byl ve středu 7. 7. 2021 došlo k následujícím změnám v losovacích číslech –
 • A – Veselá B – losovací číslo 10
 • A Příluky B – losovací číslo 11
 • S-OPD – Tečovice – losovací číslo 4
 • S-OPD – Štípa – losovací číslo 10
 • S-OPD – Březnice – losovací číslo 11
 • S-OPD – neobsazeno – losovací číslo 7
 • OPŽ – na základě požadavku oddílů bylo u těchto soutěží provedeno přerozdělení do skupin (3 skupiny po sedmi účastnících) a přelosování.
 1. STK upozorňuje, že pro soutěžní ročník 2021/22 platí změna čl. 8, Rozpisu soutěží – Věkové kategorie a to tak, že –

– soutěže st. žáků, hráči narození od 1. 1. 2007 a mladší ) mohou nastoupit 3 hráči ročníku 2006)

– soutěže ml. žáků, hráči narození od 1. 1. 2009 a mladší (mohou nastoupit 3 hráči ročníku 2008)

– soutěže st. přípravek, hráči narození od 1. 1. 2011 a mladší (mohou nastoupit 2 hráči ročníku 2010)

 1. STK upozorňuje na stálou platnost nařízení, že z důvodů nedostatku rozhodčích je zákaz změny termínu utkání dospělých ze soboty na neděli ÚZM. V případě nutnosti změny utkání ze soboty na neděli bude tato povolena pouze na dopoledne, případně 3 hodiny před ÚZM. Zápasy dorostu a starších žáků v termínu neděle ÚZM jsou úplně zakázány. Změny utkání z neděle na sobotu jsou povoleny.
 2. STK opětovně připomíná zástupcům oddílů povinnost v případě potřeby prokázat prohlášení zdravotní způsobilosti hráčů.
 3. STK upozorňuje na povinnost mít při každém mistrovském utkání k dispozici aktuální Listinu hráčů. Předejdete tím zbytečným komplikacím v případě, že budete nuceni uvedenou listinu předložit.
 4. Družstva, která nehrají utkání na svém hřišti, případně mají jiné náhradní hřiště než vlastní, jsou povinny dodat na STK potvrzení o souhlasu domácího oddílu.
 5. Seznamy hráčů sdružených klubů předloží zodpovědný klub nejpozději 3 dny před zahájením soutěže na předepsaném tiskopise e-mailem. Doporučení: klub uvede na seznam všechny teoreticky použitelné hráče.
 6. STK upozorňuje oddíly, které budou uplatňovat „Sdružený start“, že podmínkou započítání mládežnického družstva pro splnění podmínek § 33/ Soutěžního řádu (počet mládežnických družstev) je minimální počet aktivních hráčů na seznamu následující – pro kategorii dorostu a starších žáků je počet -7, pro kategorii mladších žáků je počet 5 ve sdruženém startu. Plnění tohoto nařízení bude kontrolováno STK OFS Zlín a na hrací ploše hlavním rozhodčím utkání.