Pozvánka na VH OFS Zlín – 16.3.2021

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že současný stav nám dovoluje konání řádné valné hromady včetně voleb při dodržení všech bezpečnostních opatření (Usnesení vlády č.

127 a č. 216 – viz. příloha),  přikládám:

Pozvánku s programem,

Potvrzeni-antigenni-test,

Delegační lístek,

Jednací řád OFS Zlín,

Volební řád OFS Zlín

Usnesení vlády č. 127 + Usnesení vlády č. 216.

Organizační pokyny pro účastníky Valné hromady

*   delegát valné hromady musí být členem FAČR

*   delegát je povinen předložit při prezenci vyplněný a podepsaný delegační lístek, který zasíláme v příloze

*   delegát valné hromady je povinen mít po celou dobu účasti na valné hromadě nasazený respirátor FFP2, KN95 nebo N95

*   delegát musí dodržovat rozestupy mezi jednotlivými účastníky alespoň 2 metry s tím že, každý účastník VH bude sedět u jednoho stolu

*   delegát valné hromady musí mít negativní test na Covid-19, přičemž  postačí test antigenní, test musí být proveden nejvýše 3 dny před konáním valné hromady, na odběrných místech Covid-19, které naleznete na internetových stránkách dle vašeho bydliště

*   pokud delegát prodělal antigenní test na svém pracovišti, při prezenci předloží potvrzení zaměstnavatele, že má negativní test, na formuláři, který zasíláme v příloze

*   delegáti, kteří nebudou mít antigenní test, se mohou otestovat na místě konání valné hromady na IH Moskva ve Zlíně

*   antigenní testy („lízátkový“ test ze slin) provedou pracovnice Českého červeného kříže Zlín. Testování je bezplatné a bude probíhat od 15:00 hodin, výsledek testu je znám do 15-ti minut, proto je nutné se dostavit na testování s dostatečným předstihem

*   delegát s negativním testem pak může pokračovat k prezenci na VH, delegát s pozitivním testem se valné hromady zúčastnit nemůže

*   V průběhu tohoto týdne čt + pá (11. a 12. 3.) budete telefonicky kontaktování sekretářem nebo předsedou svazu, zda budete mít antigenní test z místa bydliště, popřípadě pracoviště, nebo zdali se budete testovat před zahájením VH na místě.

 

Pokud budete chtít další jakoukoliv informaci, neváhejte nás kontaktovat.

 

S přáním hezkého dne

Pavel Brímus, MT:608881444

Dušan Krajčovič, MT:774179880

Publikováno
V rubrikách Aktuality