Úřední zpráva OFS Zlín č. 7/2021-22 ze dne 26. 8. 2021

Úřední zpráva OFS Zlín č. 7/2021-22 Zpráva STK ze dne 26. 8. 2021 Neschválené termínové změny – OPM – utkání 7. kola Dolní Lhota – Poteč – utkání může být sehráno nejpozději 3 hod. před ÚZM, tj. v neděli ve 12,30 hod. S-OPD – utkání 5. kola Dol. Lhota/Hor. Lhota – Bezměrov – utkání může být…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 6/2021-22 ze dne 19. 8. 2021

Úřední zpráva OFS Zlín č. 6/2021-22 Zpráva STK ze dne 19. 8. 2021 Seznam sdružených družstev, které nebyly zveřejněny v ÚZ 5/2021-22   Soutěž   Oddíl   Sdružené družstvo   S-OPD Ludkovice Provodov   OPŽA Hřivínův Újezd Biskupice   OPŽA Březnice Jaroslavice   OPŽC Vlachovice Poteč   MŽB Biskupice Hřivínův Újezd   StPřC Hřivínův Újezd Biskupice…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 5/2021-22 ze dne 12. 8. 2021

Úřední zpráva OFS Zlín č. 5/2021-22. Zpráva STK ze dne 12. 8. 2021 Seznam sdružených družstev –       Soutěž   Oddíl   Sdružené družstvo         S-OPD Lutopecny Zlobice         S-OPD Dolní Lhota Horní Lhota chybí seznam hráčů       S-OPD Tečovice Mysločovice chybí seznam hráčů       S-OPD Lípa Jasenná         OPŽA Tečovice Malenovice…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 4/2021-22 ze dne 6. 8. 2021

Úřední zpráva OFS Zlín č. 4/2021-22 Zpráva STK ze dne 5. 8. 2021 Na oddíly byly v samostatném e-mailu zaslány aktuální pravidla pro konání amatérských soutěží, které schválil VV FAČR dne 5. srpna 2021 tak, aby byla tato pravidla aplikovatelná na nejnižší složky amatérského fotbalu a nebyla v rozporu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními MZČR. Neschválené termínové změny…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 3/2021-22 ze dne 30. 7. 2021

Úřední zpráva OFS Zlín č. 3/2021-22 Zpráva VV OFS Zlín ze dne  30. 7. 2021: VV OFS Zlín a STK OFS Zlín revokuje své rozhodnutí z ÚZ 2/2021-22 o doplnění okresního přeboru mužů družstvem SK Zlín 1931. Po opětovném přezkoumání se do okresního přeboru mužů doplňuje družstvo Dolní Lhota, které bylo zařazeno na losovací číslo…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 2/2021-22 ze dne 26. 7. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 2/2021-22 Zpráva VV OFS Zlín ze dne  26. 7. 2021: V pondělí dne 26. 7. 2021 se odhlásilo ze soutěže okresního přeboru mužů družstvo Mladcová „B“. Na návrh STK OFS Zlín schválil VV OFS Zlín doplnění této soutěže o mužstvo SK Zlín 1931, které bylo zařazeno na losovací číslo 8. V soutěži…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/2021-22 ze dne 15. 7. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/2021-22 Zpráva STK  OFS Zlín  ze dne 15. 7. 2021 STK OFS Zlín upozorňuje, že pro SR 2021/22 platí zrušení pokutových kopů v utkáních, které skončí remízou. Toto opatření platí pro všechny soutěže řízené OFS Zlín. STK OFS Zlín oznamuje, že po „rozhodném dni“, který byl ve středu 7. 7. 2021…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 16/2020-21 ze dne 31. 5. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 16/2020-21 Zpráva VV OFS Zlín  ze dne 31. 5. 2021 Losovací aktiv pro nový SR 2021/22 se fyzicky konat nebude. VV OFS Zlín stanovil tzv. rozhodný den, ke kterému bude provedeno losování. V dostatečném předstihu bude na oddíly zaslán návrh losovacích čísel a oddíly budou mít prostor pro případné změny losovacích…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 15/2020-21 ze dne 18. 5. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 15/2020-21 Zpráva VV OFS Zlín  ze dne 18. 5. 2021 V termínu 1. – 4. 6. 2021 budou na oddíly e-mailovou poštou zaslány přihlášky do SR 2021/22 a termínová listina SR 2021/22. Návrat přihlášek je stanoven do 25. 6. 2021. Rozdělení do skupin jednotlivých soutěží bude na oddíly zasláno e-mailovou poštou…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 14/2020-21 ze dne 8. 2. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 14/2020-21 Zpráva VV OFS Zlín  ze dne 8. 2. 2021 VV OFS Zlín schválil odložení termínu Valné hromady. Nový termín byl stanoven na 16. 3. 2021 v 16,30 hod. v sále Interhotelu Moskva (1. etáž vpravo). Odložení Valné hromady je v souvislosti s vládními nařízeními a podle Desatera ke konání Valných hromad, které schválil…

Úřední zpráva OFS Zlín č. 13/2020-21 ze dne 15. 10. 2020.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 13/2020-21 Zpráva STK ze dne 15. 10. 2020 Schválené výsledky odehraných utkání kola OPM, III. A, III. B, IV. A, IV. B; 8. kola S-OPD, OPŽA, OPŽB. OPM – neodehrané utkání 10. kola Újezd – Lhota se hraje ve středu 28. 10. 2020 ve 13,30 hod. na hřišti v Újezdě. Nařízení STK.…