Úřední zpráva OFS Zlín č. 14/2022-23 ze dne 3. 11. 2022

Úřední zpráva OFS Zlín č. 14/2022-23

Zpráva STK ze dne 3. 11. 2022

  1. STK OFS Zlín provedla opětovnou kontrolu dodržování soupisek podle §10, bod 8/ Soutěžního řádu FAČR a konstatuje, že oddíly, kterých se toto ustanovení týká tuto povinnost dodržely.
  2. STK OFS Zlín provedla opětovnou kontrolu soupisek podle čl. 10.3 Rozpisu soutěží. Ustanovení tohoto článku se týká oddílů Mysločovice a Valašské Klobouky. STK konstatuje, že oddíly toto ustanovení splnily.
  3. OPM – utkání 8. kola SK Zlín – Poteč/Francova Lhota se hraje v sobotu 5. 11. 2022 v 17,00 hod. na umělé trávě na Pasekách. Změna pořadatelství. Oddíl Poteč uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
  4. OPD – utkání 7. kola Březnice/Kudlov – Nedašov/Nedašova Lhota se hraje v sobotu 5. 11. 2022 v 10,30 hod. na hřišti v Březnici. Oddíl Březnice uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
  5. OPŽA – utkání 4. kola FC Zlín „C“ – Spytihněv se hraje v pátek 4. 11. 2022 v 17,30 hod. na umělé trávě na Vršavě. Oddíl FC Zlín uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
  6. MŽA – utkání 7. kola Kostelec – Štípa se hraje v sobotu 5. 11. 2022 v 10,00 hod. na hřišti v Kostelci.

Zpráva DK ze dne 3. 11. 2022:

  1. Rokytnice – Smolka Simon (79020222) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč    Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 + § 20/8)
  2. Halenkovice – Kadlčák Ondřej (94011691) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 + § 20/8)
  3. Rokytnice – Saloky Petr (88100945) – žádost o prominutí zbytku trestu, poplatek 150,- Kč                                                                                                                           DŘ FAČR § 41 – Žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje