OMEZENÍ PLATNÁ OD 17.5. 00:00 HOD

Dne 14.5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo vládou schválené Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN. To obsahuje definice omezení provozoven, sportovišť, diváků, spolkových a sportovních akcí apod. K ochraně dýchacích cest je vydané Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN. Aktuální mimořádná opatření pro oblast organizovaného sportu jsou formulována tak, že z dikce oficiálních dokumentů nelze vypracovat jednoduché a jednoznačné…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ukončení soutěžního ročníku 2020/2021

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás tímto informovat, že Výkonný výbor FAČR mj. rozhodl o ukončení soutěžního ročníku 2020/2021. Detaily tohoto rozhodnutí naleznete v Zpráva GS_71_202 – 1/Ukončení soutěžního ročníku 2020/2021 Další informace obdržíte v nejbližší době.   S pozdravem Pavel Brímus

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Pozvánka na VH OFS Zlín – 16.3.2021

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že současný stav nám dovoluje konání řádné valné hromady včetně voleb při dodržení všech bezpečnostních opatření (Usnesení vlády č. 127 a č. 216 – viz. příloha),  přikládám: Pozvánku s programem, Potvrzeni-antigenni-test, Delegační lístek, Jednací řád OFS Zlín, Volební řád OFS Zlín Usnesení vlády č. 127 + Usnesení vlády č. 216.…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

DESATERO PRO RESTART SOUTĚŽÍ

1. Restart soutěží Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu dnes VV projednal restart soutěží, včetně navazujících témat. Shrnutí aktuální situace, jakož i nová opatření v této věci: Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021. S ohledem na aktuální…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

GS_57_2021/Aktuální informace

Z ROZHODNUTÍ VV FAČR 1) VV FAČR schválil termín konání valné hromady FAČR, která se uskuteční dne 3. 6. 2021 v Nymburce. Současně si Vás tímto v předstihu dovoluji požádat o zaslání Vašich případných návrhů změn stanov FAČR, tak abychom mohli návrhy zpracovat a předložit Výkonnému výboru. 2) VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci,…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Informace a podklady k podání žádostí na Zlínský kraj

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2021 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Jedná se o programy: – Program MaS02-21 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-21-podpora-sportu-v-obcich-do-2000-obyvatel-aktuality-16684.html – Program MaS03-21 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-21-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-16685.html Veškeré podklady k jednotlivým výše uvedeným programům (Výzvy, žádosti a čestná prohlášení) naleznete na…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

OFS Zlín – odložení VH

Vážení sportovní přátelé, oznamujeme Vám, že VV OFS Zlín na svém zasedání ve čtvrtek dne 7. 1. 2021 rozhodl o odložení termínu konání řádné Valné hromady OFS Zlín. Odůvodnění a informace naleznete v příloze. Pavel Brímus, předseda OFS Zlín Odložení konání řádné Valné hromady

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Aktuální covid informace/ GS_53_2021

Aktuální vládní pravidla pro trénování. Tato pravidla budou platit minimálně do 10. 1. 2021: 1) trénovat lze pouze venku; 2) trénovat lze max. do 2 osob na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále členit/rozdělovat; 3) v rámci tréninku musí být nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých…

Zpráva sekretariátu OFS Zlín

Vzhledem k vývoji pandemické situace OFS Zlín ruší zimní halové turnaje v roce 2021. Jedná se o turnaje, které se měly konat 9. 1. 2020 v Luhačovicích, 23. 1. 2021 v Otrokovicích, 6. 2. 2021 ve Zlíně a 20. 2. 2021 ve Slavičíně. Dušan Krajčovič, OFS Zlín