Úřední zpráva OFS Zlín č. 16/2020-21 ze dne 31. 5. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 16/2020-21 Zpráva VV OFS Zlín  ze dne 31. 5. 2021 Losovací aktiv pro nový SR 2021/22 se fyzicky konat nebude. VV OFS Zlín stanovil tzv. rozhodný den, ke kterému bude provedeno losování. V dostatečném předstihu bude na oddíly zaslán návrh losovacích čísel a oddíly budou mít prostor pro případné změny losovacích…