SPRÁVNOST ÚDAJŮ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

Vážení sportovní přátelé, ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020. V této souvislosti bude nutné, aby každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci, především ve veřejném (spolkovém) rejstříku. V rámci poradenství klubům…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dotazník NSA – k distribuci do sportovních klubů a tělovýchovných jednot ČUS

Vážení sportovní přátelé, NSA připravuje mimořádný dotační program na podporu sportovních spolků postižených důsledky opatření uplatňovaných v rámci prevence šíření nemoci Covid-19. K přesnějšímu nastavení podmínek urychleně zjišťuje aktuální potřeby ve sportovním prostředí. NSA požádala ČUS o distribuci velmi krátkého zjišťovacího dotazníku do všech sportovních klubů v ČUS (viz průvodní dopis níže). https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7u6iVHX_HdSRp8fxncM1hO1cRD9Z1ndZDrcck5XGV3K34MA/viewform Díky za…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Úřední zpráva OFS Zlín č. 19/2019-20 ze dne 13. 5. 2020.

Zpráva VV OFS Zlín ze dne  13. 5. 2020: VV OFS Zlín vzal na vědomí rozhodnutí VV FAČR o udělení amnestie potrestaných hráčů. Rozhodnutí VV FAČR o udělení amnestie nalezneta v příloze této úřední zprávy a bude vyvěšeno na webových stránkách OFS Zlín. V soutěžích OFS Zlín se jedná o tyto hráče – Němeček Ondřej (81081871) –…

AKTUALIZOVANÉ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.…

Publikováno
V rubrikách Aktuality

AKTUÁLNÍ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Nejaktuálnější informace k datu 30.4.2020 Ačkoliv jsme se dnes dozvěděli o tom, že se od 11. května pravidla pro sportování opět rozvolní, do té doby je ještě spousta času, který můžete využít jistě jinak, než doma. Připravili jsme pro naši členskou základnu desatero k některým otázkám výkladu rozhodnutí Vlády v oblasti aktuálního nastavení možnosti sportování amatérských fotbalistů. Toto…

Publikováno
V rubrikách Aktuality