Úřední zpráva OFS Zlín č. 19/2019-20 ze dne 13. 5. 2020.

Zpráva VV OFS Zlín ze dne  13. 5. 2020:

  1. VV OFS Zlín vzal na vědomí rozhodnutí VV FAČR o udělení amnestie potrestaných hráčů. Rozhodnutí VV FAČR o udělení amnestie nalezneta v příloze této úřední zprávy a bude vyvěšeno na webových stránkách OFS Zlín. V soutěžích OFS Zlín se jedná o tyto hráče – Němeček Ondřej (81081871) – Mirošov; Barcuch Jakub (88090371) – Smolina; Polacký Mario (76110451) – Poteč; Naňák Jaroslav (90070272) – Vysoké Pole; Chemello Diego Miguel (85122045) – Vizovice.
  2. Přihlášky na nový SR 2020/2021 budou na oddíly rozeslány začátkem června 2020 e-mailovou poštou. Návrat přihlášek do 30. 6. 2020.
  3. Virtuální losovací aktiv je plánován koncem července 2020. Přesný termín bude oddílům včas upřesněn.
  4. VV OFS Zlín vzal na vědomí úpravu Soutěžního řádu, kdy oddíl může přihlášku vzít zpět maximálně 4 dny před losovacím aktivem. Tuto úpravu Soutěžního řádu naleznete v příloze této úřední zprávy a bude vyvěšena na webových stránkách OFS Zlín. 
  5. Předpokládaný start nového SR 2020/2021 je nejdříve 16. 8. 2020 s předpokládaným koncem podzimní části 15. 11. 2020. S ohledem na vývoj situace s koronavirovou epidemií může být začátek SR posunut. Přesný termín bude oddílům včas oznámen.
  6. Na žádost oddílů bude Komise rozhodčích OFS Zlín do konce června 2020 zajišťovat rozhodčí na přátelské utkání. Platbu rozhodčích budou provádět na své náklady zúčastněné kluby. Žádosti o obsazení přátelských zápasů zasílejte na p. Jaroslav Krajča – tel.: 737 808 589, e-mail – jara.krajca@email,cz.
  7. VV OFS Zlín apeluje na všechny oddíly, aby si řádně pročetly aktualizované desatero chování na hřišti, které vydal FAČR dne 11. 5. 2020, a to v souvislosti s tréninkovou činností a s pořádáním přátelských zápasů,
  8. Na webových stránkách OFS Zlín naleznete rozlosování dohrávek Fortuna ligy soutěžního ročníku 2019/2020.

Přílohy:

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O VYHLÁŠENÍ AMNESTIE

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O ZMĚNĚ SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O ZMĚNĚ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU