Výkonný výbor schválil prodloužení přestupního termínu pro hráče do 18 let a hráčky přicházející z Ukrajiny

Standardní přestupní termín pro amatérské hráče skončil k 31. 3. 2022, byl však prodloužen ze strany FIFA až do 7. 4. 2022. Přestože hlavní vlna uprchlíků z války na Ukrajině již pravděpodobně proběhla, nyní ti, kteří do České republiky přišli minulý měsíc, začínají zajišťovat náplň svého volného času.

Z důvodu neustálé narůstajícího počtu žádostí o přestupy hráčů z Ukrajiny by tedy nyní bylo ukončení přestupního okna především proti zájmu příchozích Ukrajinců, kteří se chtějí fotbalem rozptýlit, ale i proti zájmu FAČR, která přišla s projektem Fotbal pomáhá dětem z Ukrajiny, a v neposlední řadě i klubů, které získají v době častých personálních problémů nové hráče.

Vzhledem k výše uvedenému Výkonný výbor FAČR per rollam schválil prodloužení přestupního termínu do 15. 5. 2022, a to pro hráče do 18 let a hráčky přicházející z Ukrajiny. Přestupní termín tak pro jmenované kategorie navazuje na již jednou prodloužený přestupní termín ze strany FIFA.

Protože se naprostá většina žádostí týká mladistvých hráčů, je nasnadě prodloužit termín právě pro ně. V drtivé většině jsou mladiství doprovázeni matkami, a přestože přestupů žen není mnoho, je možnost přestupu i pro ně ponechána. Zároveň je zvolen termín, který respektuje určitou integritu soutěží tak, aby např. před posledními dvěma koly soutěže nemohl klub přivést 3 nové hráče. Současně nadále platí omezení počtu cizinců, kteří smí nastoupit v soutěžním utkání (neurčuje-li rozpis příslušné soutěže jinak). 

Výkonný výbor FAČR současně v návaznosti na své dřívější rozhodnutí odpustil poplatek za přestup zahraničních hráčů až do konce prodlouženého přestupního termínu, tedy do 15. 5. 2022, a to pro všechny zahraniční přestupy z Ukrajiny.