Úřední zpráva OFS Zlín č. 8/2023-24 ze dne 31. 8. 2023

Úřední zpráva OFS Zlín č. 8/2023-24

Zpráva STK OFS Zlín ze dne 31. 8. 2023

 1. Důležitý výňatek DŘ § 60 – maření výkonu rozhodnutí                                    Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí, které bylo přijato podle tohoto řádu nebo Procesního řádu, tím, že:                                                          e) za účelem vykonání disciplinárního trestu zákazu činnosti záměrně přestoupí do jiného členského klubu a v tomtéž přestupním období se vrátí do mateřského klubu, bude potrestán zákazem činnosti, zákazem přestupu a hostování nebo odebráním soutěžních bodů, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 50 000 Kč.
 2. Důležitý výňatek SŘ § 30 – Vedoucí družstva                                              Vedoucím družstva může být pouze osoba starší 18 let.                              Vedoucí družstva je povinen zejména:                                                                  h) mít k dispozici aktuální listinu hráčů;                                                                i) ověřovat a brát na vědomí Zápis o utkání.                                                Družstvo je povinno mít vedoucího družstva. Bez vedoucího družstva nemůže být utkání zahájeno. V případě vyloučení vedoucího družstva z ohraničeného prostoru hřiště pro příslušníky družstva převezme jeho povinnosti dle odst. 2 jiný příslušník družstva jako zástupce vedoucího družstva.                           Hráči družstva uvedeni v Zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci vedoucího družstva; to neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník družstva přítomen.
 3. III. A – utkání 3. kola Louky „B“ – Doubravy se hraje v neděli 3. 9. 2023 ve 13,00 hod. na hřišti v Loukách. Oddíl Louky uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 4. III. A – Spytihněv – STK uděluje oddílu pokutu ve výši 200,- Kč z důvodu neobsazení AR v utkání 2. kola Jaroslavice „B“ – Spytihněv.
 5. III. B – utkání 11. kola Pozlovice – Vizovice se hraje v sobotu 28. 10. 2023 ve 14,00 hod. na hřišti ve Vizovicích. Změna pořadatelství z důvodu rekonstrukce kabin.
 6. IV. A – utkání 5. kola Mysločovice „A“ – Mladcová „B“ se hraje v sobotu 16. 9. 2023 v 15,30 hod. na hřišti v Mysločovicích. Oddíl Mysločovice uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 7. OPD – utkání 4. kola Hvozdná – Březová se hraje v sobotu 9. 9. 2023 ve 14,00 hod. na hřišti ve Hvozdné. Oddíl Březová uhradí poplatek ve výši 200,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 8. OPŽA – utkání 4. kola Štípa – Slušovice/Veselá se hraje ve čtvrtek 5. 10. 2023 v 16,30 hod. na hřišti ve Štípě. Oddíl Štípa uhradí poplatek ve výši 50,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 9. OPŽB – neodehrané utkání 2. kola Kostelec – Halenkovice se hraje v pondělí 18. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Kostelci.
 10. OPŽC – neodehrané utkání 2. kola Nedašov – Horní Lhota se hraje v úterý 19. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Nedašově.
 11. OPŽC – utkání 3. kola Valašské Klobouky – Poteč/Francova Lhota se hraje ve středu 6. 9. 2023 v 16,30 hod. na hřišti ve Val. Kloboukách. Oddíl Poteč uhradí poplatek ve výši 100,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 12. OPŽC – utkání 4. kola Vysoké Pole/Újezd – Poteč/Francova Lhota se hraje v pátek 8. 9. 2023 v 16,30 hod. na hřišti ve Vysokém Poli. Oddíl Vysoké Pole uhradí poplatek ve výši 100,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 13. MŽC – utkání 1. kola Horní Lhota – Pozlovice se hraje ve středu 13. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti ve Slopném.
 14. MŽC – utkání 3. kola Újezd/Vysoké Pole – Vizovice se hraje ve středu 13. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Újezdě.
 15. MŽC – utkání 3. kola Vlachovice/Slavičín „B“ – Pozlovice se hraje v neděli 3. 9. 2023 ve 13,00 hod. na hřišti ve Vlachovicích.
 16. StPřA – utkání 3. kola Kostelec – Příluky se hraje v úterý 19. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Kostelci.
 17. StPřA – utkání 3. kola Louky – Jaroslavice se hraje v pátek 6. 10. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Loukách.
 18. StPřB – utkání 3. kola FC Zlín U9 – Štípa se hraje ve středu 25. 10. 2023 v 17,30 hod. na umělé trávě na Vršavě.
 19. StPřC – utkání 2. kola Bratřejov – Žlutava se hraje v úterý 3. 10. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Bratřejově.
 20. StPřC – utkání 2. kola Mysločovice – FC Zlín U10 se hraje ve čtvrtek 21. 9. 2023 v 16,30 hod. na hřišti v Mysločovicích.
 21. StPřD – utkání 2. kola Šanov – FC Zlín WU11 se hraje v pátek 15. 9. 2023 v 16,00 hod. na hřišti v Šanově.
 22. MlPřA – utkání 3. kola Kostelec – Příluky se hraje v úterý 19. 9. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Kostelci.
 23. MlPřA – utkání 3. kola Louky – Jaroslavice se hraje v pátek 6. 10. 2023 v 17,00 hod. na hřišti v Loukách.
 24. STK bera na vědomí pořádání turnaje starší a mladší přípravky „Memoriál Honzy Kubelky 2023“ v sobotu 2. 9. 2023 na hřišti v Provodově dle předložených propozic.

Zpráva DK OFS Zlín ze dne 31. 8. 2023:

 1. Tečovice – Střelec Michal (88110775) – 1 SU nepodmíněně od 31. 8. 2023, poplatek 150,- Kč                                                                                                  DŘ FAČR § 46/1 – vyloučení pro druhé napomenutí
 2. Jasenná – Jurčák Petr (92051473) – 1 SU nepodmíněně od 31. 8. 2023, poplatek 150,- Kč                                                                                                  DŘ FAČR § 43 – narušení řádného průběhu hry
 3. Val. Klobouky – Vlček Petr (05111027) – 2 SU nepodmíněně od 31. 8. 2023, poplatek 150,- Kč                                                                                                  DŘ FAČR § 45 – pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování
 4. Val. Klobouky – Janák Robert (78111812) – 4 SU nepodmíněně od 31. 8. 2023, poplatek 150,- Kč                                                                                                    DŘ FAČR § 48/1 – tělesné napadení
 5. Lípa – Balajka Pavel (04100908) – 2 SU nepodmíněně od 31. 8. 2023, poplatek 150,- Kč                                                                                                                   DŘ FAČR § 44/1 – pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování

Zpráva KR OFS Zlín ze dne 29. 8. 2023:

 1. Rozhodčí – Popelák Miroslav – pokuta 350,- Kč                                                Řád rozhodčích a delegátů, §11, čl. 2, písmeno a/ a d/