Úřední zpráva OFS Zlín č. 8/2021-22 ze dne 2. 9. 2021

Úřední zpráva OFS Zlín č. 8/2021-22

Zpráva STK ze dne 2. 9. 2021

 1. OPM – utkání 7. kola Dolní Lhota – Poteč  se hraje v neděli 12. 9. 2021 ve 12,30 hod. na hřišti v Dolní Lhotě. Oddíl Dolní Lhota uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 2. III.A – Louky „B“ – STK uděluje oddílu pořádkovou pokutu 200,- Kč z důvodu neobsazení AR v utkání 3. kola Doubravy – Louky „B“.
 3. III.A – Spytihněv – STK uděluje oddílu pořádkovou pokutu 200,- Kč z důvodu neobsazení AR v utkání 4. kola Březová – Spytihněv.
 4. S-OPD – neodehrané utkání 3. kola Lhota/Hor. Lhota – Štípa  se hraje v úterý 28. 9. 2021 v 15,00 hod. na hřišti v Dolní Lhotě.
 5. S-OPD – utkání 5. kola Lhota/Hor. Lhota – Bezměrov  se hraje v neděli  12. 9. 2021 v 10,00 hod. na hřišti v Dolní Lhotě. Oddíl Dolní Lhota uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 6. OPŽA – utkání 9. kola Hřivínův Újezd/Biskupice – Tečovice/Malenovice se hraje v sobotu 10. 2021 ve 14,00 hod. na hřišti v Hřiv. Újezdě. Oddíl Hřiv. Újezd hradí poplatek ve výši 50,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 7. MŽB – utkání 4. kola Trnava – Březová se hraje v úterý 7. 9. 2021 v 16,30 hod. na hřišti v Trnavě.
 8. MŽB – utkání 4. kola Veselá/Slušovice – Jaroslavice  se hraje ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 16,30 hod. na hřišti ve Veselé.

Zpráva DK ze dne 2. 9. 2021:

 1. Racková – Adamík Tomáš (99071020) – 3 SU nepodmíněně od 2. 9. 2021, poplatek 150,- Kč      DŘ FAČR § 48/1 Tělesné napadení
 1. Vysoké Pole – Slovák Marek (03040472) – 1 SU nepodmíněně od 2. 9. 2021, poplatek 150,- Kč DŘ FAČR § 46/1 Vyloučení pro druhé napomenutí
 1. Mysločovice – Škrabal Radim (99101416) – 1 SU nepodmíněně od 2.9. 2021, poplatek 150,- Kč DŘ FAČR § 46/1 Vyloučení pro druhé napomenutí
 1. Šanov – Hyžík Jakub (97091144) – 1 SU nepodmíněně od 2. 9. 2021, poplatek 150,- Kč                DŘ FAČR § 43/1 Narušení řádného průběhu hry
 1. Kašava (7240181) – peněžitá pokuta 500,- Kč, poplatek 100,- Kč                                                             DŘ FAČR § 36/1 – kontumace utkání 3:0 ve prospěch mužstva Hvozdná  z důvodu neoprávněného nastoupení k utkání a porušení čl. 8.3 – Věkové kategorie Rozpisu soutěží