Uřední zpráva OFS Zlín č. 7/2020-21 ze dne 3. 9. 2020.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 7/2020-21

 Zpráva STK ze dne 3. 9. 2020

 1. STK žádá opětovně odpovědné pracovníky oddílů, aby si řádně pročetli Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID – 19 pro případ, že se v oddíle nemoc nebo karanténa projeví. Desatero pravidel bylo na oddíly zasláno a seznamuje s případným postupem.
 2. Žádáme opětovně oddíly, aby urychleně v IS FAČR zahájily administraci přidělené dotace FAČR. Prováděcí pokyny, včetně videonahrávky oddíly obdržely e-mailovou poštou v předminulém týdnu, tyto pokyny jsou vyvěšeny i na webových stránkách OFS. Jedná se o tyto oddíly – Biskupice, Halenkovice, Horní Lhota, Kašava, Lípa, Louky, Nedašova Lhota, Slopné, Spytihněv, Smolina, Trnava, Valašské Klobouky.
 3. Schválené výsledky 2. a 3. kola OPM, III. A, III. B, IV. A, IV. B.
 4. Příluky – oprava kontaktního e-mailu. Správný e-mail – jbrabec-fkp@seznam.cz.
 5. Březová – oprava kontaktního e-mailu. Správný e-mail – macipe@email.cz.
 6. A – utkání 10. kola Spytihněv – Napajedla „B“ se hraje v sobotu 10. 10. 2020 v 15,00 hod. na hřišti ve Spytihněvi. Oddíl Spytihněv uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 7. A – utkání 12. kola Lužkovice „B“ – Kudlov se hraje v neděli 25. 10. 2020 v 11,30 hod. na hřišti v Lužkovicích. Oddíl Lužkovice uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 8. S-OPD – utkání 3. kola Dolní Lhota – Lutopecny se hraje v neděli 6. 9. 2020 v 11,00 hod. na hřišti v Dolní Lhotě. Oddíl Dolní Lhota uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 9. S-OPD – utkání 9. kola Dolní Lhota – Příluky se hraje v sobotu 17. 10. 2020 v 11,30 hod. na hřišti v Dolní Lhotě. Oddíl Dolní Lhota uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 10. S-OPD – utkání 11. kola Dolní Lhota – Skaštice se hraje v sobotu 31. 10. 2020 v 10,30 hod. na hřišti v Dolní Lhotě. Oddíl Dolní Lhota uhradí poplatek ve výši 50,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 11. OPŽA – utkání 5. kola Těšnovice – Kašava se hraje v sobotu 19. 9. 2020 v 10,30 hod. na hřišti v Bařicích.
 12. OPŽB – utkání 1. kola Slušovice – Luhačovice se hraje v sobotu 31. 10. 2020 v 10,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.
 13. OPŽB – utkání 2. kola Nedašov – Vysoké Pole se hraje v sobotu 24. 10. 2020 v 10,00 hod. na hřišti v Nedašově.
 14. OPŽB – utkání 3. kola Vysoké Pole – Luhačovice se hraje v pátek 9. 2020 v 17,00 hod. na hřišti ve Vysokém Poli.
 15. OPŽB – utkání 3. kola Slušovice – Valašské Příkazy se hraje v sobotu 5. 9. 2020 v 10,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.
 16. OPŽB – utkání 4. kola Nedašov – Vizovice se hraje v sobotu 12. 9. 2020 v 10,00 hod. na hřišti v Nedašově.
 17. MŽA – utkání 4. kola Viktoria Otrokovice – Halenkovice se hraje v čtvrtek 10. 9. 2020 v 16,30 hod. na hřišti v Otrokovicích.
 18. MŽB – utkání 4. kola Slušovice – Trnava se hraje v pondělí 14. 9. 2020 v 16,30 hod. na hřišti ve Slušovicích.
 19. MŽC – utkání 3. kola Vizovice – Štítná n/Vl. se hraje v čtvrtek 3. 9. 2020 v 16,30 hod. na hřišti ve Vizovicích.

 Zpráva DK ze dne 28.8.2020:

 1. Louky – Svozil Vojtěch (02050932) – žádost o prominutí zbytku trestu, poplatek 150,- Kč          DŘ FAČR § 41 – žádosti se vyhovuje, činnost uvolněna dnem  28.8.2020.

 Zpráva DK ze dne 3. 9. 2020:

 1. Dobrkovice – Mikel Jaromír (88110110) – 2 SU nepodmíněně od 3. 9. 2020, poplatek 150,- Kč      DŘ FAČR § 46/3 Vyloučení pro druhé napomenutí + DŘ FAČR §42/1 Surová hra
 2. Dobrkovice – Žůrek Miloš (95100711) – 2 SU nepodmíněně od 3. 9. 2020, poplatek 150,- Kč     DŘ FAČR § 48/1 Tělesné napadení
 3. Lhota – Válek Leoš (73060445) – peněžitá pokuta 700,- Kč                                                                     SPŘ čl. 13 + DŘ FAČR § 20/2e Peněžitá pokuta
 4. Lhota – Válek Šimon (99021088) – 1 SU nepodmíněně od 3. 9. 2020, poplatek 150,- Kč               DŘ FAČR § 46/1 Vyloučení pro druhé napomenutí
 5. Štípa – Laciga Martin (88032214) – 1 SU nepodmíněně od 3. 9. 2020, poplatek 150,- Kč              DŘ FAČR § 46/1 Vyloučení pro druhé napomenut
 6. Újezd – Hrnčiřík Jindřich (83081965) – 2 SU nepodmíněně od 3. 9. 2020, poplatek 150,- Kč     DŘ FAČR § 48/1 Tělesné napadení
 7. Žlutava – Večeřa Richard (98091539) – 1 SU nepodmíněně od 3. 9. 2020, poplatek 150,- Kč      DŘ FAČR § 43/1 Narušení řádného průběhu hry
 8. Žlutava – Vodák Tomáš (97090348) – žádost o prominutí zbytku trestu, poplatek 150,- Kč       DŘ FAČR § 39 – žádosti se vyhovuje, zbytek trestu se mění na 2 SU podmíněně na 2 měsíce
 9. Štítná n/Vl „B“ – peněžitá pokuta 6.000,- Kč, poplatek 150,- Kč                                                             DŘ FAČR § 36/1 – kontumace utkání 3:0 ve prospěch mužstva Rudimov + DŘ FAČR § 56/2 – nenastoupení k utkání (družstvo Štítná n/Vl. „B“ – 5.000,- Kč, paušální náhrada oddílu Rudimov – 1.000,- Kč)