Úřední zpráva OFS Zlín č. 5/2022-23 ze dne 1. 9. 2022

Úřední zpráva OFS Zlín č. 5/2022-23

Zpráva STK ze dne 1. 9. 2022

 1. III.A – Napajedla „B“ – STK uděluje oddílu pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč dle bodu 14/ Sazebníku pokutového řádu z důvodu neobsazení AR v utkání 2. kola Tečovice „B“ – Napajedla „B“.
 2. IV.A – utkání 3. kola Komárov – Dobrkovice se hraje v neděli 4. 9. 2022 ve 13,30 hod. na hřišti v Komárově. Nařízení STK.
 3. IV.B – utkání 5. kola Lípa – Všemina se hraje v sobotu 17. 9. 2022 v 16,00 hod. na hřišti v Lípě. Oddíl Lípa uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 4. IV.C – utkání 3. kola Nedašov „B“ – Lipová se hraje v neděli 4. 9. 2022 ve 13,00 hod. na hřišti v Lipové. Nařízení STK.
 5. IV.C – utkání 3. kola Smolina – Tichov se hraje v neděli 4. 9. 2022 ve 13,00 hod. na hřišti ve Smolině. Nařízení STK.
 6. OPŽB – utkání 2. kola Slušovice/Veselá – Kostelec se hraje v sobotu 29. 10. 2022 v 10,00 hod. na hřišti ve Slušovicích. Oddíl Kostelec uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

Zpráva DK ze dne 1. 9. 2022:

 1. Lužkovice – Tichý Václav (99051480) – 1 SU nepodmíněně od 1. 9. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                                            DŘ FAČR § 46/1- vyloučení pro druhé napomenutí
 2. Dobrkovice – Polcer Kamil (98080657) – 1 SU nepodmíněně od 1. 9. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                          DŘ FAČR § 46/1- vyloučení pro druhé napomenutí
 3. Doubravy – Výborný Marek (92030582) – 1 SU nepodmíněně od 1. 9. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                          DŘ FAČR § 43/1 – narušení řádného průběhu hry
 4. Újezd – Hrnčiřík Jindřich (83081965) – 1 SU nepodmíněně od 1. 9. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                                            DŘ FAČR § 46/1- vyloučení pro druhé napomenutí
 5. Biskupice – Maršovský Lubomír (82071579) – 1 SU nepodmíněně od 1. 9. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                          DŘ FAČR § 46/1- vyloučení pro druhé napomenutí
 6. Halenkovice – Sudolský Jiří (83011399) – zastavení disciplinárního řízení              DŘ FAČR § 99/3a – disciplinární řízení se zastavuje. Nebylo prokázáno, že se skutek stal.

Zpráva KR ze dne 31. 8. 2022:

 1. Rak Lubomír, rozhodčí – dostaví se na jednání KR dne 13. 9. 2022 v 16,00 hod.