Úřední zpráva OFS Zlín č. 35/2021-22 ze dne 30. 6. 2022

Úřední zpráva OFS Zlín č. 35/2021-22

Zpráva STK ze dne 30. 6. 2022

  1. Losovací aktiv Soutěžního ročníku 2022/2023 se bude konat v úterý 12. 7. 2022 v 16,30 hod. v hotelu Zlín (dříve Moskva).
  2. STK oznamuje, že SR 2022/2023 bude zahájen 6. – 7. 8. 2022
  3. STK OFS Zlín provedla kontrolu dodržování soupisek podle § 10, bod 8/ Soutěžního řádu FAČR a konstatuje, že oddíly, kterých se toto ustanovení týká tuto povinnost dodržely.
  4. STK OFS Zlín provedla kontrolu soupisek podle čl. 10.3 Rozpisu soutěží. Ustanovení tohoto článku se týká oddílů Mysločovice a Valašské Klobouky. STK konstatuje, že oddíl Mysločovice toto ustanovení dodržel.
  5. Valašské Klobouky – STK OFS Zlín uděluje oddílu pokutu ve výši 2.000,- Kč dle SPŘ bod 10/ za nedodržení čl. 10.3 Rozpisu soutěží – Soupisky (Mana František – ID 98020732).
  6. Na četné dotazy oddílů, STK oznamuje, že v SR 2022/2023 nebudou v žádných soutěžích povoleny výjimky týkající se startu starších hráčů nad danou věkovou kategorii.