Úřední zpráva OFS Zlín č. 34/2021-22 ze dne 23. 6. 2022

Úřední zpráva OFS Zlín č. 34/2021-22

Zpráva STK ze dne 23. 6. 2022

 1. STK OFS opětovně oznamuje, že losovací aktiv Soutěžního ročníku 2022/2023 se bude konat v úterý 12. 7. 2022 v 16,30 hod. v hotelu Zlín (dříve Moskva).
 2. STK upozorňuje oddíly, že v pátek 24. 6. 2022 končí termín pro podání přihlášek do SR 2022/2023.
 3. STK oznamuje, že SR 2022/2023 bude zahájen 6. – 7. 8. 2022
 4. OPŽ – turnaj o přeborníka okresu se koná v sobotu 25. 6. 2022 na hřišti v Horní Lhotě. Účastníci turnaje – Baťov „B“, Březová, Nedašov. Sraz mužstev je v 9,00 hod.

Zpráva DK ze dne 23. 6. 2022:

 1. Žlutava – Turoň Tomáš (93081500) – 10 SU nepodmíněně od 22. 6. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                                            DŘ FAČR § 42/2 – Surová hra
 2. Lipová – Tomeček Pavel (78121606) – 2 SU nepodmíněně od 22. 6. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                                            DŘ FAČR § 48/1 – Tělesné napadení
 3. Petrůvka – Remeš Miroslav (84021459) – 3 SU nepodmíněně od 22. 6. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                              DŘ FAČR § 42/1 – Surová hra
 4. Rokytnice – Bureš Radek (85050297) – 1 SU nepodmíněně od 22. 6. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                                            DŘ FAČR § 43/1 – Narušení řádného průběhu hry
 5. Bezměrov – Sedláček Tomáš (06030807) – 1 SU nepodmíněně od 22. 6. 2022, poplatek 100,- Kč                                                                                                           DŘ FAČR § 43/1 – Narušení řádného průběhu hry
 6. Těšnovice (7210441) – pokuta 2,500,- Kč, poplatek 100,- Kč                                    DŘ FAČR § 56/2 Nenastoupení družstva k utkání,                                                             DŘ FAČR§ 20/2e Peněžitá pokuta + SPŘ bod 4, oddílu Těšnovice se uděluje pokuta 2.000,- Kč + 500,- Kč jako paušální náhrada oddílu Štípa za nenastoupení k utkání.       DŘ FAČR § 36/1 Kontumace utkání, utkání 12. kola Štípa – Těšnovice se kontumuje ve prospěch družstva Štípa 3:0.
 7. Vysoké Pole – Kořének Matěj (01080020) – pokuta 200,- Kč, poplatek 150,- Kč Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 8. Poteč – Mňačko Patrik (01120565) – pokuta 200,- Kč, poplatek 150,- Kč          Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 9. Neubuz – Červenka Jakub (93040781) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč    Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 10. Zádveřice – Bednařík Martin (86032095) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 11. Hvozdná – Psota Ladislav (88101499) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč     Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 12. Jasenná – Hronek Tomáš (93010124) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč       Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 13. Luhačovice – Lobb Alex (02100580) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč        Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)