Úřední zpráva OFS Zlín č. 32/2021-22 ze dne 9. 6. 2022

Úřední zpráva OFS Zlín č. 32/2021-22

Zpráva VV OFS Zlín ze dne  9. 6. 2022:

 1. VV OFS oznamuje, že losovací aktiv Soutěžního ročníku 2022/2023 se bude konat v úterý 12. 7. 2022 v 16,30 hod. v hotelu Zlín (dříve Moskva).
 2. V pátek 3. 6. 2022 byly na oddíly e-mailovou poštou rozeslány přihlášky do Soutěžního ročníku 2022/2023. Návrat přihlášek je stanoven do pátku 24. 6. 2022. Přihlášky lze zaslat e-mailovou poštou.

Zpráva STK ze dne 9. 6. 2022

 1. STK upozorňuje všechny oddíly, že podle čl. 3, bod 3.6 Rozpisu soutěží může nařídit v posledních dvou kolech v případě dodržení regulérnosti soutěže jednotné začátky. Toto se týká i utkání, kde již byl termín utkání změněn.  
 2. OPM – utkání 26. kola Luhačovice „B“ – Újezd se hraje v sobotu 11. 6. 2022 ve 13,30 hod. na hřišti v Újezdě. Oddíl Luhačovice uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

Zpráva DK ze dne 9. 6. 2022:

 1. Bratřejov – Jančík Jiří (99080846) – 1 SU nepodmíněně od 9. 6. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                                            DŘ FAČR § 46/1 – Vyloučení pro druhé napomenutí
 2. Dobrkovice (7240081) – pokuta 4.000,- Kč, poplatek 150,- Kč                                 DŘ FAČR § 56/2 Nenastoupení družstva k utkání,                                                           DŘ FAČR§ 20/2e Peněžitá pokuta + SPŘ bod 4, oddílu Dobrkovic se uděluje pokuta 3.000,- Kč + 1.000,- Kč jako paušální náhrada oddílu Smolina za nenastoupení k utkání    DŘ FAČR § 36/1 Kontumace utkání, utkání 10. kola Smolina – Dobrkovice se kontumuje ve prospěch družstva Smolina 3:0..
 3. Slušovice – Foltýn Michal (86100503) – pokuta 200,- Kč, poplatek 150,- Kč        Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 4. Halenkovice – Marholt David (85050678) – pokuta 200,- Kč, poplatek 150,- Kč Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 5. Bezměrov, dorost – Dočkal Filip (03050059) – pokuta 50,- Kč, poplatek 100,- Kč Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 6. Val. Klobouky – Obadal Filip (00050276) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 7. Újezd – Častula Ondřej (88101979) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč          Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 8. Napajedla – Machač Libor (01100852) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč    Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 9. Vizovice – Čeček Václav (06030588) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč          Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 10. Kašava – Křižka Martin (96031791) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč          Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 11. Tečovice – Piňos Erik (89081110) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč             Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 12. Halenkovice – Svozil Ondřej (93110572) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 13. Kudlov – Navrátil Filip (05100316) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč           Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 14. Bratřejov – Jančík Jiří (99080846) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč            Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)