Úřední zpráva OFS Zlín č. 31/2022-23 ze dne 29. 6. 2023

Úřední zpráva OFS Zlín č. 31/2022-23

Zpráva STK ze dne 29. 6. 2023

  1. STK OFS Zlín oznamuje, že na oddíly bylo zasláno zařazení jednotlivých mužstev do skupin SR 2023/2024.
  2. STK OFS Zlín provedla opětovnou kontrolu dodržování soupisek podle §10, bod 8/ Soutěžního řádu FAČR a konstatuje, že oddíly, kterých se toto ustanovení týká tuto povinnost dodržely.
  3. STK OFS Zlín provedla opětovnou kontrolu soupisek podle čl. 10.3 Rozpisu soutěží. Ustanovení tohoto článku se týká oddílů Mysločovice a Valašské Klobouky. STK konstatuje, že oddíl Mysločovice toto ustanovení splnil.
  4. STK uděluje oddílu Valašské Klobouky pokutu ve výši 2.000,- Kč za nedodržení čl. 10.3 ­ Soupisky Rozpisu soutěží hráčem uvedeným na soupisce – Macháč Pavel (ID 85091056).
  5. STK bere na vědomí pořádání turnaje mužů v Sehradicích -Memoriál Stanislava Kužely – v sobotu 29. 7. 2023 dle předložených propozic.
  6. STK bere na vědomí pořádání turnaje žáků v Nedašově -Memoriál Aloise Fojtíka – v neděli 23. 7. 2023 dle předložených propozic.
  7. STK bere na vědomí pořádání turnaje mužů v Nedašově -Memoriál Josefa Švacha – v neděli 16. 7. 2023 dle předložených propozic.