Úřední zpráva OFS Zlín č. 31/2021-22 ze dne 2. 6. 2022

Úřední zpráva OFS Zlín č. 31/2021-22

Zpráva VV OFS Zlín ze dne  31. 5. 2022:

 1. VV OFS oznamuje, že losovací aktiv Soutěžního ročníku 2022/2023 se bude konat v úterý 12. 7. 2022 v 16,30 hod. v hotelu Zlín (dříve Moskva).
 2. V pátek 3. 6. 2022 budou na oddíly e-mailovou poštou rozeslány přihlášky do Soutěžního ročníku 2022/2023. Návrat přihlášek je stanoven do pátku 24. 6. 2022. Přihlášky lze zaslat e-mailovou poštou.

Zpráva STK ze dne 2. 6. 2022

 1. STK upozorňuje všechny oddíly, že podle čl. 3, bod 3.6 Rozpisu soutěží může nařídit v posledních dvou kolech v případě dodržení regulérnosti soutěže jednotné začátky. Toto se týká i utkání, kde již byl termín utkání změněn.  
 2. III.A – utkání 14. kola Kašava – Spytihněv se hraje v sobotu 18. 6. 2022 v 15,00 hod. na hřišti v Kašavě. Oddíl Kašava uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 3. III.A – utkání 14. kola Březová – Pohořelice se hraje v sobotu 18. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti v Březové. Oddíl Březová uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 4. III.A – utkání 26. kola SK Zlín – Kašava se hraje v sobotu 11. 6. 2022 ve 14,00 hod. na umělé trávě na Pasekách. Oddíl SK Zlín uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 5. III.B – utkání 14. kola Lačnov – Bratřejov se hraje v sobotu 18. 6. 2022 ve 14,00 hod. na hřišti v Lačnově. Oddíl Lačnov uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 6. IV.A – utkání 14. kola Jaroslavice „B“ – Neubuz se hraje v sobotu 18. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti v Jaroslavicích. Oddíl Jaroslavice uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 7. IV.A – utkání 14. kola Veselá „B“ – Provodov se hraje v sobotu 18. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti ve Veselé. Oddíl Veselá uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 8. S-OPD – utkání 12. kola Březová – Tečovice/Mysločovice se hraje v sobotu 18. 6. 2022 ve 14,00 hod. na hřišti v Březové. Oddíl Březová uhradí poplatek ve výši 50,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 9. S-OPD – utkání 12. kola Štípa – Těšnovice se hraje v sobotu 18. 6. 2022 ve 13,00 hod. na hřišti ve Štípě. Oddíl Štípa uhradí poplatek ve výši 50,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 10. OPŽB – utkání 20. kola Štípa – Kašava se hraje v úterý 14. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti ve Štípě. Oddíl Štípa uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 11. OPŽB – utkání 21. kola Kostelec – Hvozdná se hraje ve středu 15. 6. 2022 v 17,30 hod. na hřišti v Kostelci. Oddíl Kostelec uhradí poplatek ve výši 100,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 12. MŽB – utkání 19. kola Březová – Biskupice/Hřivínův Újezd se hraje v pátek 3. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti v Březové.
 13. MŽC – utkání 19. kola Horní Lhota – Poteč se hraje v úterý 7. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti v Horní Lhotě.

Zpráva DK ze dne 2. 6. 2022:

 1. Komárov – Vančík David (97021367) – 1 SU nepodmíněně od 2. 6. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                                            DŘ FAČR § 46/1 – Vyloučení pro druhé napomenutí
 2. Napajedla – Hradil Josef, vedoucí mužstva (64040223) – zákaz činnosti do 2. 7. 2022
 3. Napajedla „B“ (7240351) – pokuta 3.000,- Kč, poplatek 150,- Kč                             DŘ FAČR § 50/3 Neoprávněné nastoupení hráče k utkání,                                               DŘ FAČR§ 20/2e Peněžitá pokuta + SPŘ bod 4,                                                               DŘ FAČR § 36/1 Kontumace utkání, utkání 19. kola Kašava – Napajedla „B“ se kontumuje ve prospěch družstva Kašava 3:0..
 4. Tečovice – Svěch Dominik (02080170) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč      Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 5. Tečovice – Kysučan Daniel (97100605) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč      Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 6. Dolní Lhota – Dorňák Josef (99090453) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč  Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 7. Jasenná – Smilek Lukáš (94012061) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč         Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 8. Vysoké Pole – Vlček Josef (89081483) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč      Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 9. Pozlovice – Vrátník René (73120683) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč        Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 10. Petrůvka – Kovařík Lubomír (79101283) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč  Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 11. Sehradice – Holovko Ivan (93052624) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč     Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 12. Příluky – Šik Daniel (01020692) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč                Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 13. Březová, dorost – Divila Ondřej (06120498) – pokuta 50,- Kč, poplatek 100,- Kč Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)