Úřední zpráva OFS Zlín č. 29/2021-22 ze dne 19. 5. 2022

Úřední zpráva OFS Zlín č. 29/2021-22

Zpráva STK ze dne 19. 5. 2022

Neschválené termínové změny –

III.B – utkání 24. kola Bohuslavice n/Vl. – Lačnov – chybí souhlas soupeře

IV.A – utkání 14. kola Lužkovice „B“ – Racková – chybí souhlas soupeře

 1. III.A – utkání 23. kola Fryšták „B“ – Žlutava se hraje v pátek 20. 5. 2022 v 17,30 hod. na hřišti ve Fryštáku. Oddíl Žlutava uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 2. III.B – utkání 24. kola Rudimov – Rokytnice se hraje v neděli 29. 5. 2022 v 15,00 hod. na hřišti v Rudimově. Oddíl Rudimov uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 3. III.B – utkání 25. kola Drnovice – Bratřejov se hraje v pátek 3. 6. 2022 v 17,30 hod. na hřišti v Drnovicích. Oddíl Drnovice uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 4. III.B – utkání 26. kola Březůvky – Rokytnice se hraje v sobotu 11. 6. 2022 ve 14,00 hod. na hřišti v Březůvkách. Oddíl Březůvky uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 5. III.B – utkání 14. kola Biskupice – Rokytnice se hraje v sobotu 18. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti v Biskupicích. Oddíl Biskupice uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 6. IV.A – utkání 25. kola Veselá „B“ – Lípa se hraje v sobotu 4. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti ve Veselé. Oddíl Veselá uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 7. IV.A – utkání 14. kola Komárov – Mysločovice „B“ se hraje v sobotu 18. 6. 2022 v 17,00 hod. na hřišti v Komárově. Oddíl Komárov uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 8. IV.B – utkání 18. kola Val. Klobouky „B“ – Horní Lhota se hraje v pátek 27. 5. 2022 v 17,00 hod. na hřišti v Horní Lhotě. Oddíl Horní Lhota uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

Zpráva DK ze dne 19. 5. 2022:

 1. Drnovice – Machů Michal (95071730) – 1 SU nepodmíněně od 19. 5. 2022, poplatek 150,- Kč                                                                                                          DŘ FAČR § 46/1 – Vyloučení pro druhé napomenutí
 2. Veselá (7240681) – pokuta 4.000,- Kč, poplatek 150,- Kč                                          DŘ FAČR § 56/2 Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře,                DŘ FAČR§ 20/2e Peněžitá pokuta + SPŘ bod 4,                                                                DŘ FAČR § 36/1 Kontumace utkání, utkání se kontumuje ve prospěch družstva Všemina 3:0, oddíl Veselá se trestá pokutou ve výši 3 000,- Kč a uhrazení částky ve výši 1 000,- Kč jako paušální náhrada oddílu Všemina.
 3. Lipová – Carbol Marek (94041593) – žádost o prominutí zbytku trestu, poplatek 150,- Kč                                                                                                                            DŘ  FAĆR § 41 – žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje
 4. Ludkovice, dorost – Špendlík Jakub (03091158) – pokuta 50,- Kč, poplatek 100,- Kč                                                                                                                                  Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 5. Lípa, dorost – Studeník Antonín (04010547) – pokuta 50,- Kč, poplatek 100,- Kč      Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 6. Lutopecny, dorost – Koutňák Matyáš (05071517) – pokuta 50,- Kč, poplatek 100,- Kč                                                                                                                                      Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 7. Pozlovice – Kuchař Josef (92101509) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč        Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 8. Bohuslavice n/Vl. – Šebák Miroslav (91050534) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč                                                                                                                                Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 9. Smolina – Kolaja Jan (93011707) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč              Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)
 10. Sehradice – Žebráček Martin (01080486) – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč        Rozpis soutěží čl. 31.1 – Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR § 47/4 + § 20/8)