Uřední zpráva OFS Zlín č. 2/2020-21 ze dne 29. 7. 2020.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 2/2020-21

 Zpráva STK ze dne 30. 7. 2020

 • Změny v losovacích číslech schválené ve čtvrtek 24. 7. 2020 (rozhodný den) –IV.A – Lužkovice B – losovací číslo 1; Provodov – losovací číslo 2; Jaroslavice B – losovací číslo 3; Komárov – losovací číslo 9.
 • Rozpis soutěží budou zveřejněn na webových stránkách OFS Zlín a zaslán e-mailovou poštou na oddíly.
 • Žádosti o termínové změny kluby předkládají výhradně v Informační systému FAČR. Soupeř je povinen na žádost odpovědět a potvrdit souhlasem, případně nesouhlasem. Termín musí schválit STK !!! Oddíly jsou povinny důsledně kontrolovat provedení změn v IS i ÚZ. V případě, že se oddíly nedohodnou, rozhoduje o schválení změny datum podání do systému.Termínové změny více jak 17 dnů před zápasem bez souhlasu soupeře zadává do IS domácí oddíly, hosté pouze se souhlasem soupeře.Termínové změny méně jak 17 dnů podléhají dohodě soupeřů – zadávající hradí poplatek za změnu.Termín 17 dní začíná běžet až následujícím dnem po zadání termínové změny (0:00 h) a končí  termínem, který nastane dříve, tj. přeložení ze So na Ne či opačně (24:00 h)   
 • Seznamy hráčů sdružených klubů předloží zodpovědný klub nejpozději 3 dny před zahájením soutěže na předepsaném tiskopise e-mailem. Doporučení: klub uvede na seznam všechny teoreticky použitelné hráče.
 • STK upozorňuje oddíly, které budou uplatňovat „Sdružený start“, že podmínkou započítání mládežnického družstva pro splnění podmínek § 33/ Soutěžního řádu (počet mládežnických družstev) je minimální počet aktivních hráčů na seznamu následující –  pro kategorii dorostu a starších žáků je počet -7, pro kategorii mladších žáků je počet 5 ve sdruženém startu. Plnění tohoto nařízení bude kontrolováno STK OFS Zlín a na hrací ploše hlavním rozhodčím utkání.
 • Soupisky se vkládají do IS nejpozději 3 dny před zahájením soutěží.
 • STK žádá oddíly, které měli své členy na školení pomezních rozhodčích a doposud nedodali foto k vystavení průkazu, aby tak učinily co nejdříve na sekretariát OFS Zlín. Jedná se o tyto oddíly –
  • Březová – Čapák Josef, Macík Petr
  • Hřivínův Újezd – Moudřík Martin, Štěpaník Lukáš
  • Loučka – Pochylý Luděk
  • Lužkovice – Elšík Kamil
  • Mysločovice – Daněk Radomír, Dovrtěl Jaroslav, Kučera Jiří
  • Racková – Adamík Jaroslav, Čechák Jakub
  • Rokytnice – Baklík Michal, Havlín Štěpán
  • Újezd – Drga Josef
  • Veselá – Gajdošík Tomáš, Odstrčilík Martin
  • Zádveřice – Andraščík Petr
  •                                                                                                                   
 • OPM – utkání 2. kola Slušovice „B“ – Vysoké Pole se hraje v sobotu 15. 8. 2020 v 17,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.
 • OPM – utkání 5. kola Hvozdná – Štípa se hraje v sobotu 5. 9. 2020 ve 14,00 hod. na hřišti ve Hvozdné.
 • OPM – utkání 13. kola Slušovice „B“ – Pozlovice se hraje v sobotu 31. 10. 2020 ve 13,30 hod. na hřišti ve Slušovicích.
 • A – utkání 4. kola Louky „B“ – Fryšták „B“ se hraje v neděli 30. 8. 2020 ve 13,30 hod. na hřišti v Loukách.
 • A – utkání 6. kola Louky „B“ – Halenkovice se hraje v neděli 13. 9. 2020 ve 13,00 hod. na hřišti v Loukách.
 • A – utkání 8. kola Louky „B“ – Napajedla „B“ se hraje v neděli 27. 9. 2020 ve 12,30 hod. na hřišti v Loukách.
 • A – utkání 10. kola Louky „B“ – Lípa se hraje v neděli 11. 10. 2020 ve 12,00 hod. na hřišti v Loukách.
 • B – utkání 3. kola Dolní Lhota – Biskupice se hraje v neděli 23. 8. 2020 ve 13,30 hod. na hřišti v Dolní Lhotě.
 • B – utkání 2. kola Jestřabí – Lačnov se hraje v sobotu 15. 8. 2020 v 17,00 hod. na hřišti v Jestřabí.
 • S-OPD – utkání 2. kola Březnice – Skaštice se hraje v sobotu 29. 8. 2020 ve 13,30 hod. na hřišti v Březnici.
 • S-OPD – utkání 3. kola Bezměrov – Tečovice se hraje v neděli 6. 9. 2020 v 11,00 hod. na hřišti v Bezměrově.
 • OPŽA – utkání 6. kola Hvozdná – Štípa se hraje v sobotu 26. 9. 2020 v 10,00 hod. na hřišti ve Hvozdné.
 • OPŽB – utkání 2. kola Nedašov – Vizovice se hraje v neděli 30. 8. 2020 ve 14,00 hod. na hřišti v Nedašově.
 • OPŽB – utkání 3. kola Slušovice – Hřivínův Újezd se hraje v sobotu 5. 9. 2020 v 10,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.
 • OPŽB – utkání 4. kola Nedašov – Poteč se hraje v neděli 13. 9. 2020 ve 13,30 hod. na hřišti v Nedašově.
 • OPŽB – utkání 11. kola Nedašov – Pozlovice se hraje v sobotu 31. 10. 2020 v 10,00 hod. na hřišti v Nedašově.
 • MŽA – utkání 3. kola Baťov – Štípa se hraje v pondělí 7. 9 2020 v 17,00 hod. na hřišti na Baťově.
 • MŽC – utkání 1. kola Vlachovice – Poteč se hraje v neděli 1. 11 2020 v 9,00 hod. na hřišti ve Vlachovicích.