Úřední zpráva OFS Zlín č. 18/2023-24 ze dne 28. 11. 2023

Úřední zpráva OFS Zlín č. 18/2023-24

Zpráva STK OFS Zlín ze dne 28. 11. 2023

  1. STK OFS Zlín oznamuje oddílům, že jarní část SR 2023/24 bude zahájena 24. 3. 2024 pro soutěž OPM; ostatní soutěže budou zahájeny 7. 4. 2024.
  2. STK OFS Zlín provedla opětovnou kontrolu dodržování soupisek podle §10, bod 8/ Soutěžního řádu FAČR a konstatuje, že oddíly, kterých se toto ustanovení týká tuto povinnost dodržely.
  3. STK OFS Zlín provedla opětovnou kontrolu soupisek podle čl. 10.3 Rozpisu soutěží. Ustanovení tohoto článku se týká oddílů Mysločovice, Jaroslavice a Valašské Klobouky. STK konstatuje, že oddíl Mysločovice a Valašské Klobouky toto ustanovení splnil.
  4. STK uděluje oddílu Jaroslavice pokutu ve výši 3.000,- Kč za nedodržení čl. 10.3 ­ Soupisky Rozpisu soutěží hráčem uvedeným na soupisce – Švach Pavel (ID 86111107).
  5. STK OFS Zlín upozorňuje všechny oddíly na povinnost mít řádně proškoleného oddílového rozhodčího dle čl. 27.6 Rozpisu soutěží. Před zahájením jarní části SR 2023/24 v měsíci březnu bude provedeno proškolení nových oddílových rozhodčích a stávajících rozhodčích. Přesný termín a místo bude všem oddílům včas oznámeno.
  6. V neděli 10. 12. 2023 se koná halový turnaj mladších žáků v městské hale v Otrokovicích. Turnaje se zúčastní – Halenkovice, Baťov, Hvozdná, Štípa, Mladcová, Tečovice, Napajedla, Veselá, Březnice, Kostelec.