Úřední zpráva OFS Zlín č. 15/2020-21 ze dne 18. 5. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 15/2020-21

Zpráva VV OFS Zlín  ze dne 18. 5. 2021

  1. V termínu 1. – 4. 6. 2021 budou na oddíly e-mailovou poštou zaslány přihlášky do SR 2021/22 a termínová listina SR 2021/22. Návrat přihlášek je stanoven do 25. 6. 2021.
  2. Rozdělení do skupin jednotlivých soutěží bude na oddíly zasláno e-mailovou poštou nejpozději ve středu 30. 6. 2021. Oddíly se mohou zpětně vyjádřit k rozdělení do skupin, případně opravit hrací dny a začátky utkání do středy 7. 7. 2021.
  3. Losovací aktiv pro nový SR 2021/22 se fyzicky konat nebude. VV OFS Zlín stanovil tzv. rozhodný den, ke kterému bude provedeno losování. V dostatečném předstihu bude na oddíly zaslán návrh losovacích čísel a oddíly budou mít prostor pro případné změny losovacích čísel. Termín rozhodného dne byl stanoven na středu 7. 7. 2021 ve 12,00 hodin.
  4. Nový SR 2021/22 bude zahájen ve dnech 7. – 8. 8. 2021.
  5. VV OFS Zlín schválil v SR 2021/22 možnost sdružených klubů v soutěžích mužů. U mládeže tato možnost zůstává v platnosti. Vzor dohody o sdruženém klubu naleznete na webových stránkách OFS Zlín v odkaze „Dokumenty“.
  6. VV OFS Zlín schválil pro SR 2021/22 zrušení pokutových kopů v utkáních, které skončí remízou. Toto opatření vstupuje v platnost ve všech soutěžích řízených OFS Zlín.