Úřední zpráva OFS Zlín č. 15/2019-20.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 15/2019-20

Zpráva STK ze dne 7. 11. 2019

 • Schválené výsledky odehraných utkání 1. kola OPM, III.A, III.B, IV.A, S-OPD a OPŽA.
 • Sekretariát OFS Zlín opětovně upozorňuje, že 2. Krajská GRASSROOTS konference se uskuteční v pondělí 11. 11. 2019 od 17.00 hod. v sále Otrokovické Besedy. Pozvánky na tuto konferenci byly zaslány na všechny oddíly OFS Zlín. Součástí konference je doškolení propadlých trenérských licencí UEFA – „B“ a propadlých trenérských licencí „C“ – Zlínského kraje.
 • STK oznamuje oddílům, že jarní část soutěží mužů ročníku 2019/2020 začne 22. 3. 2020. Soutěže mládeže začnou 5. 4. 2020.
 • STK provedla kontrolu dodržení článku 10.3 – Soupisky Rozpisu soutěží u těch oddílů, kterých se uvedené ustanovení týká a konstatuje, že oddíly tuto povinnost splnily.
 • III.A – Napajedla „B“ – dle bodu 9/ Sazebníku pokutového řádu se oddíl trestá pořádkovou pokutou ve výši 200,- Kč z důvodu nedodání pomezního rozhodčího – 1. kolo Lukov – Napajedla „B“.
 • IV.A – Veselá – dle bodu 9/ Sazebníku pokutového řádu se oddíl trestá pořádkovou pokutou ve výši 200,- Kč z důvodu nepotvrzení Zápisu o utkání vedoucím mužstva – 1. kolo Všemina – Veselá „B“.
 • S-OPD – neodehrané utkání 11. kola Ludkovice – Kostelec se hraje v neděli 10. 11. 2019 v 10,00 hod. na hřišti v Kostelci. Změna pořadatelství. Oddíl Kostelec uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

Zpráva DK ze dne 7. 11. 2019:

 • Drnovice – Machů Michal (95071930) – 8 ŽK – pokuta 200,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta
 • Drnovice – Vlček Tomáš (96090472) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Březová – Štětkář Jaroslav (79101845) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Sehradice – Mikel David (93051548) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Pozlovice – Coufalík Petr (95091036) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Štípa – Okál Filip (00021233) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Hvozdná – Srovnal Václav (90031174) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Vysoké Pole – Naňák Jaroslav (90070272) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Nedašov – Kolínek Jakub (97010432) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Veselá – Holík Jan (95010027) – 4 ŽK – pokuta 100,- Kč, poplatek 100,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Bezměrov – Komárek Jakub (03081431) – 4 ŽK – pokuta 50,- Kč, poplatek 100,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Tečovice – Vrla Martin (04070383) – 4 ŽK – pokuta 50,- Kč, poplatek 100,- Kč
 • RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 • Vysoké Pole – Naňák Jaroslav (90070272) – 1 SU nepodmíněně od 6. 11. 2019, poplatek 150,- Kč
 • DŘ FAČR § 46/1 Vyloučení pro druhé napomenutí