Úřední zpráva OFS Zlín č. 14/2020-21 ze dne 8. 2. 2021.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 14/2020-21

Zpráva VV OFS Zlín  ze dne 8. 2. 2021

  1. VV OFS Zlín schválil odložení termínu Valné hromady. Nový termín byl stanoven na 16. 3. 2021 v 16,30 hod. v sále Interhotelu Moskva (1. etáž vpravo). Odložení Valné hromady je v souvislosti s vládními nařízeními a podle Desatera ke konání Valných hromad, které schválil FAČR.
  2. VV OFS Zlín schválil udělení plné moci p. Pavlu Brímusovi. Jestliže nebude možné uskutečnit Valnou hromadu v termínu 16. 3. 2021, na základě udělené plné moci svolá Valnou hromadu statutarní zástupce OFS Zlín, v tomto případě p. Pavel Brímus.
  3. VV OFS Zlín schválil prodloužení platnosti průkazů trenérské licence „C“ do 31. 12. 2021. Jedná se o licence, jejichž platnost končila ke dni 31. 12. 2020.
  4. Na základě rozhodnutí VV FAČR byl prodloužen termín platby členských příspěvků FAČR do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.
  5. Aktuální informace z VV FAČR ohledně sportovní činnosti fotbalových klubů byla zaslána na oddíly v samostatném e-mailu a je zveřejněna na webových stránkách OFS Zlín.