Úřední zpráva OFS Zlín č. 12/2020-21 ze dne 8.10.2020.

Úřední zpráva OFS Zlín č. 12/2020-21

Zpráva STK ze dne 8. 10. 2020

AKTUALIZOVANÁ  PRAVIDLA  PRO  REGIONÁLNÍ  FOTBAL  K 9/10/2020

na základě nového upřesnění výkladu mimořádné opatření vlády Vám sděluji konečné stanovisko FAČR k soutěžním utkáním v následujícím víkendu:

 • utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí);
 • diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě

                        vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,

                        rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1;

 • použití veškerých vnitřních prostor (zejména šatny, umývárny atd.) sportoviště je pro osoby podle odstavce 1 do 12. 10. povoleno.

 Ukázkové tréninkové jednotky, které se měly konat ve čtvrtek 15. 10. 2020 na hřišti v Březnici a v úterý 20. 10. 2020 na hřišti v Loučce jsou z důvodu nových mimořádných opatření vlády ZRUŠENY. Nový termín bude oddílům včas oznámen.

 1. Schválené výsledky odehraných utkání kola OPM, III. A, III. B, IV. A, IV. B; 7. kola S-OPD, OPŽA, OPŽB.
 2. Z důvodu přerušení soutěží od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 se neschvalují změny termínu a hřiště následujících utkání.
  • S-OPD – 10. kolo Skaštice – Jasenná
  • OPŽA – 9. kolo Těšnovice – Březová
  • OPŽA – 11. kolo Těšnovice – Štípa
  • MŽC – 10. kolo Štítná n/Vl. – Vizovice
 1. OPM – neodehrané utkání 9. kola Slušovice „B“ – Mladcová „B“ se hraje ve středu 28. 10. 2020 ve 14,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.
 2. OPM – neodehrané utkání 9. kola Mysločovice „A“ – Štípa se hraje ve středu 28. 10. 2020 ve 14,00 hod. na hřišti v Mysločovicích.
 3. III.B – utkání 1. kola Petrůvka – Nedašova Lhota se hraje v sobotu 7. 11. 2020 ve 13,30 hod. na hřišti v Petrůvce. Oddíl Petrůvka uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 4. IV.A – utkání 10. kola Zádveřice – Neubuz se hraje v neděli 11. 10. 2020 v 15,00 hod. na umělé trávě v Luhačovicích.
 5. IV.A – utkání 1. kola Komárov – Kudlov se hraje v sobotu 7. 11. 2020 ve 13,30 hod. na hřišti v Komárově. Oddíl Komárov uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 6. S-OPD – neodehrané utkání 6. kola Tečovice – Březnice se hraje ve středu 28. 10. 2020 v 10,00 hod. na hřišti v Tečovicích.
 7. S-OPD – neodehrané utkání 7. kola Dolní Lhota – Štípa se hraje ve středu 28. 10. 2020 v 11,30 hod. na hřišti v Dolní Lhotě.
 8. S-OPD – neodehrané utkání 8. kola Lípa – Skaštice se hraje ve středu 28. 10. 2020 v 10,00 hod. na hřišti v Lípě.
 9. OPŽA – neodehrané utkání 7. kola Kostelec – Hvozdná se hraje ve středu 28. 10. 2020 v 11,00 hod. na hřišti v Kostelci.
 10. OPŽB – neodehrané utkání 7. kola Vysoké Pole – Valašské Příkazy se hraje v pátek 10. 2020 v 15,30 hod. na hřišti ve Vysokém Poli.
 11. MŽC – utkání 8. kola Štítná n/Vl. – Bylnice se hraje v neděli 10. 2020 ve 12,30 hod. na hřišti ve Štítné n/Vl.

Zpráva DK ze dne 8. 10. 2020:

 1. Drnovice – Vlček Tomáš (96090472) – 4x ŽK pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč                             RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 2. Vysoké Pole – Naňák Jaroslav (90070272) – 4x ŽK pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč                  RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 3. Rudimov – Majc Dalibor (80110135) – 4x ŽK pokuta 100,- Kč, poplatek 150,- Kč                              RS č. 31.1. Opatření k napomínání hráčů (DŘ FAČR §47/4 Opakované napomínání v soutěžním ročníku + §20/8 Peněžitá pokuta)
 4. Bohuslavice n/Vl. – Fojtů Lukáš (84101927) – 1 SU nepodmíněně od 8. 10. 2020, poplatek 150,- Kč                                                                                                                                                                                       DŘ FAČR § 46/1 Vyloučení pro druhé napomenutí
 5. Racková – Zívalík Jan (97120718) – 1 SU nepodmíněně od 8. 10. 2020, poplatek 150,- Kč            DŘ FAČR § 46/1 Vyloučení pro druhé napomenutí
 6. Lípa – Víšek Daniel (93040056) – 1 SU nepodmíněně od 8. 10. 2020, poplatek 150,- Kč              DŘ FAČR § 46/1 Vyloučení pro druhé napomenutí
 7. Březůvky – Šiška Eduard (91021371) – 3 SU nepodmíněně od 8. 10. 2020, poplatek 150,- Kč      DŘ FAČR § 45/1 Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegované osobě
 8. Bratřejov – Kalenda Jan (92121793) – 3 SU nepodmíněně od 8. 10. 2020, poplatek 150,- Kč       DŘ FAČR § 44/1 Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování